Två miljoner har skadad hörsel 2020

Hög volym på krog och gym riskfaktor

NYHETER

Antalet hörselskadade beräknas vara fördubblat 2020. Idag är cirka en miljon hörselskadade, då beräknas två miljoner lida av försämrad hörsel.

En av de främst anledningarna till ökningen är det ökade antalet äldre.

Ungefär 950 000 personer i Sverige är hörselskadade med hörselnedsättning. Till den siffran till kommer hörselskadade utan hörselnedsättning, som har tinnitus eller är överkänsliga för ljud. Detta innebär att över en miljon, ungefär 12 procent av Sveriges befolkning, är hörselskadade.

2020 beräknas antalet hörselskadade vara fördubblat. Det är nordiska forskare som beräknat det stigande antalet hörselskador.

- Den åldrande befolkningen är huvudförklaringen till att antalet hörselskadade ökar, säger professor Martti Sorri vid öron-,näs- och halskliniken i Uleåborg i Finland till Svenska Dagbladet.

Buller på fritiden

Många skadar sin hörsel i arbetslivet. Det finns dock andra orsaker också, som ökat buller på fritiden. Hög ljudnivå på krogen, konserter och gymet är anledningar till att vår hörsel blir sämre. Enligt en studie av Arbetslivsinstitutet överskred fyra av elva gyminstruktörer rekommenderad dagsdos för buller redan innan de genomförde träningspasset.

Så många svenskar är hörselskadade:

Susanna Vidlund