Antalet spioner i Sverige ökade

Nya uppgifter i regeringens budget

NYHETER

Antalet spioner i Sverige har ökat.

Mest lockar spionage inom vetenskap och teknik där flera värvningsförsök har avslöjats.

Flera spioner har också utvisats.

Uppgifterna finns i regeringens nya budgetförslag, i ett avsnitt om anslagen till rättsväsendet.

Justitieminister Thomas Bodström skriver att det enligt säkerhetspolisen finns ett "påtagligt underrättelsehot" mot Sverige.

Enligt säpo är Sverige intressant inom flera av de områden som prioriteras av utländska underrättelseaktörer.

Främst handlar det om spionage mot verksamheter inom vetenskap och teknik, ett spionage som dessutom ökat.

Den politiska underrättelseverksamheten har däremot minskat.

Ökat intresse för islamister

Vilka länder eller organisationer som visat ett ökat intresse för Sverige vill säpo inte avslöja. Inte heller hur många värvningsförsök som upptäckts och avbrutits. Men flera personer har utvisats.

"Dessa insatser har bland annat resulterat i att ett antal personer från andra stater som ägnat sig åt underrättelseaktiviteter i Sverige inte längre är verksamma här", skriver Bodström.

Efter 11 september-attentaten ökade säpos intresse för mer extrema islamistiska organisationer.

De medlemmar som finns i Sverige har enligt Bodström inte tidigare väckt säpos intresse.

Den nya kartläggning som säpo nu gjort har gett kunskaper om det han kallar en ny generation extrema islamister, men det finns enligt justitieministern inte några konkreta hot om terrorattantat på svenskt territorium.

Enligt säpo riktas hotet mot tredje makt, i första hand mot USA och amerikanska intressen. Samarbetet mellan säpo och utländska säkerhets- och underrättelseorganisationer har också ökat väsentligt i omfattning efter terrorattentaten 11 september 2001.

Säpo bedömer asylärenden

Avvisning eller utvisning är enligt Bodström det viktigaste redskapet för att förebygga terrorism i Sverige. Därför har Säpos kontakter med Migrationsverket ökat kraftigt under budgetåret 2001.

Då yttrade sig Säpo i 3.635 asylärenden. I cirka 35 av dessa fall avstyrkte säpo att den sökande skulle få asyl i Sverige.

Säpo har även ingripit mot utländska underrättelsetjänsters försök att kartlägga oppositionella flyktingar och organisationer i Sverige.

"Denna verksamhet har tagits på stort allvar då den riskerar att äventyra enskilda individers säkerhet och ytterst kan få effekter på Sveriges politiska integritet", skriver Bodström.

Caroline Olsson