EU ger klartecken för historisk utvidgning

NYHETER

75 miljoner människor i tio länder får på onsdagen positivt besked om inträde i EU från EU-kommissionen.

Om allt går som planerat, flyttas gränsen en bra bit österut 2004.

Kommissionen ger i sin 93-sidiga årsgenomgång samtliga kandidatländerna godkänt. Men det betyder inte att allt automatiskt är klart för medlemsskap.

Samtliga länder kommer noga att övervakas även efter inträdet och de tio kandidatländerna kommer att få en pröotid på fem år innan slutgiltigt medlemsskap. Tre månader innan prövotidens utgång kommer kommissionen att rapportera hur väl kandidatländerna har lyckats hålla de löften de avgett om att följa EU:s regler.

Hinder på vägen

Det finns dock fortfarande hinder på vägen mot den nya utökade unionen.

Förhandlingarna är ännu inte klara. Kandidatländerna måste bli eniga med EU om hur stor del av jordbruksstödet och strukturfonderna de ska få. Även inom unionen råder det delade meningar om hur den framtida jordbrukspolitiken ska se ut.

Kommissionen pekar på flera brister hos kandidatländerna som måste rättas till före 2004.

Polen och Slovakien uppmanas ta krafttag mot korruptionen. Tjeckien och Ungern har en bit kvar innan de uppfyller kraven på hur ländernas stora romska minoriteter ska behandlas.

Alla tio länderna klarar kraven med det finns stora skillnader i ekonomi. Cypern har en bruttonationalprodukt på 80 procent av EU-genomsnittet, Slovenien har 69 medan Lettland bara når upp till 33 procent.

Turkiet komplicerar Cyperns medlemsskap

Turkiet som ännu inte är klart för medlemskap ockuperar en del av Cypern som därför är delat i en grekcypriotisk och en turkcypriotisk del. Frågan är hur stor del av ön som blir EU-medlem.

Förhandlingar förs mellan grek- och turkcyprioter med ledning av FN.

Bulgarien och Rumänien har i sina förhandlingar med EU hittills klarat av 13 respektive 22 av de 31 kapitlen. Ett medlemskap är aktuellt tidigast 2007.

Vad gäller Turkiet, konstaterar kommissionen att det fortfarande förekommer tortyr och misshandel i turkiska fängelser och att ett medlemsskap därför inte är aktuellt nu.

Fakta om de tio kandidatländerna:

Susanna Vidlund, TT