Hundra ton giftig lut ut i Vänern

Stora Ensos pappersbruk kan anmälas för miljöbrott

NYHETER

KARLSTAD

Stora Ensos pappersbruk i Skoghall har vid två tillfällen i höst släppt ut totalt 100 ton giftig och frätande lut i Vänern.

Nu överväger länsstyrelsen i Värmland att anmäla bruket för miljöbrott, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Det första utsläppet inträffade den 19 september när en sodapanna skulle startas. Då rann 40 ton lut ut av misstag. I fredags rann 64 ton lut ut, enligt en första rapport på grund av att en ventil stått öppen.

I båda fallen handlade det om tjocklut, som används i produktionsprocessen och är den mest koncentrerade form av lut som hanteras vid pappersbruket.

- Luten är väldigt giftig för fisk och andra organismer i vattnet. Vi ser mycket allvarligt på händelserna, säger Carina Fredström vid länsstyrelsens miljöenhet.

Det är oklart vilka andra risker den utsläppta luten för med sig. Den beskrivs som trögflytande, svavelhaltig, mycket varm och starkt frätande.

Beskriva åtgärder

Länsstyrelsen har ålagt bruket att beskriva vilka åtgärder det tänker vidta för att det inte ska bli fler utsläpp.

Luten har runnit genom brukets stora avlopp, som utmynnar cirka 500 meter ut i Vänern. Carina Fredström tror inte att den kommer att nå stränderna.

Pappersbruket har också ålagts att ta reda på vad som nu händer med luten ute i vattnet. Man vet inte om den kommer att spädas ut eller lägga sig som en tjock gröt på botten.

TT