Rättsläkaren: Han har inte gjort det - det är uppenbart

NYHETER

I går fick chefsåklagare Jan Axelsson utlåtandet från det rättsliga rådets expert, professor Anders Eriksson.

På eftermiddagen beslutade han att släppa den 21-åriga kvinnans pappa ur häktet.

- Eftersom mannen har släppts är det uppenbart att han inte har gjort det, sa i går kväll professor Anders Eriksson till Aftonbladet.

Foto: ULF HÖJER
Professor Anders Eriksson.

Professor Eriksson betonar att han inte har någon juridisk del i åklagarens beslut.

Åklagaren begärde ett yttrande om dödsorsaken av Socialstyrelsens rättsliga råd, som i sin tur bad om ett utlåtande av Anders Eriksson.

Det var det utlåtandet som i går låg till grund för åklagarens beslut.

- Svaret ligger i åklagarens handlande, säger Anders Eriksson.

"En juridisk bedömning"

Professor Eriksson är mycket försiktig när han kommenterar sitt utlåtande.

- Åklagaren yttrar sig inte mer om detta fall. Det vore helt fel om en rättsläkare släpper detaljer som inte bör vara offentliga.

Var det rätt att pappan släpptes fri?

- Det är en rent juridisk bedömning som jag inte kan ta ställning till. Jag svarar som rättsläkare bara för en liten del av utredningen. Det finns ju även andra aspekter.

- Grunden för mitt yttrande är det utredningsmaterial som har tillställts mig av åklagaren via rättsliga rådet. Det innefattar polisutredning, rekonstruktion, obduktionsprotokoll med mera.

Hur arbetar du när du tittar på ett fall?

- Man måste först gå igenom det underlag som finns och sedan utifrån det bilda sig en uppfattning. I det här fallet har åklagaren lämnat vissa specifika frågeställningar, men man måste även inför sig själv identifiera vad som är problemen.

"Man kommer till en slutsats"

-I en sådan här förfrågan gäller det då att diskutera vad som talar för och emot olika alternativ. Man diskuterar och kommer fram till en slutsats som man bedömer är mer sannolik än andra. Jag skriver inte på tre rader att så här är det.

Styrker de rättsmedicinska undersökningarna brottsrubriceringen mord?

- Fråga åklagaren.

Läs också:

Lennart Håård

ARTIKELN HANDLAR OM