Tio fick godkänt av EU - men än finns hinder kvar

Lena Mellin: Om irländarna röstar nej på lördag skjuts utvidgningen på framtiden

1 av 2 | Foto: LARS ROSENGREN
Göran Persson och EU:s övriga regeringschefer kan hälsa tio nya medlemmar välkomna i unionen 2004.
NYHETER

Den mäktiga EU-kommissionen gav i går sin slutliga välsignelse. Tio nya länder är välkomna som medlemmar.

Men än ligger stora stenar i vägen för ett enat Europa.

Tolv länder har i åratal förhandlat om att bli medlemmar i EU. I december ska förhandlingarna avslutas.

I går satte EU-kommissionen betyg på ansökarländerna. Tio av dem har en sådan ordning på ekonomin, mänskliga rättigheter, rättsväsende och demokrati att de kan gå in i unionen.

Kommissionens välsignelse betyder dock inte att det är fritt fram. Än ligger hinder i vägen. Och de är, eller har åtminstone potential att bli, stora.

Avgörande folkomröstning

Nästa lördag folkomröstar Irland om det så kallade Nicefördraget. Det är en överenskommelse mellan medlemsländerna om att förenkla beslutsfattandet i unionen. Med tio nya medlemmar är det nuvarande systemet alltför ineffektivt.

I de flesta länder bekräftas överenskommelsen genom en omröstning i riksdagen. Men i det neutrala Irland fattas det vid en folkomröstning.

Den genomfördes i juni. Till allmän häpnad röstade de vanligen mycket EU-vänliga irländarna nej.

På lördag görs ett nytt försök. Detta sedan Irland officiellt och skriftligt deklarerat att det nya fördraget inte inkräktar på neutraliteten.

Blir det nej även denna gång kan EU inte ta emot nya medlemmar från 2004, det år som utlovats ansökarländerna. Den historiska utvidgningen skjuts på framtiden.

Allt handlar om pengar

Veckan därpå samlas EU:s regeringschefer, bland dem Göran Persson, i Bryssel. De ska komma överens om en gemensam förhandlingsposition inför slutförhandlingarna på känsliga områden som budget, regionalpolitik och jordbruksstöd.

Allt handlar om pengar och Sverige har i likhet med Storbritannien, Tyskland och Nederländerna gjort klart att de inte kommer att bidra med mer till EU:s budget.

Att komma överens internt kan alltså bli minst lika svårt som att bli ense med de tio nya länderna. Men överens måste man bli - annars spricker tidtabellen.

Ett tredje problem är slutförhandlingen. Den äger rum i Köpenhamn i mitten av december. Göran Persson har redan kavlat upp ärmarna. Då avgörs det om Europa efter tusen år av krig och 36 år av Berlinmur slutligen är enat. Eller om splittringen består.

Lena Mellin