Kungen söker sig till andra jaktmarker

NYHETER
Foto: joachim lundgren
På jakt.

Älgarna på Halle- och Hunneberg i Västergötland har en glad höst att se fram emot.

Kungen ställer in den traditionella älgjakten.

Anledningen är att djuren i år anses vara för små och tjurarna har därtill för små horn.

Det är tillgången på foder som är för dålig på bergen som gör att älgarna vuxit sämre än normalt.

Och därför är det inte helt problemfritt för Hälge och hans kompisar. Lokalbefolkningen kommer att skjuta av en del.

Kungen kommer att jaga i Östergötland och Bergslagen i stället.

ÄPPELBLOM

Foto: Björn Elgstrand