Gamla blir hjärtsjuka av avgaser

Partiklar och kväveoxid påverkar hjärta och lungor

NYHETER

Avgaser från bilarna orsakar inte bara luftvägsproblem. Äldre personer kan även drabbas av hjärtsjukdomar.

I Stockholm är problemet mer påtagligt än i många andra städer, trots att luften är relativt ren i vår huvudstad.

Fler akutpatienter med hjärtsjukdom läggs in på sjukhus och det har ett samband med en ökad avgashalt i luften. Extra drabbade är människor över 65 år. Det visar en undersökning som förutom Stockholm omfattar sex andra storstäder och hela Holland. 38 miljoner människor bor i de undersökta områdena, skriver Svenska Dagbladet.

- Det intressantaste i undersökningen är att stigande föroreningshalter ger tydligast utslag på platser med generellt sett bra luft, säger Bertil Forsberg vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet till SvD. Han är ansvarig för den svenska delen av undersökningen.

Partiklar påverkar lungorna

Forskarna har jämfört svängningar av avgaspartiklar i luften med frekvensen av akuta hjärtsjukdomar och slag.

Sambandet med hjärtsjukdomar är tydligt och statistiskt säkerställt. Även om forskarna tog hänsyn till kvävedioxin hade partikelutsläpp en avgörande betydelse.

Partiklarna orsakar inflammationer i lungorna och det påverkar i sin tur blodets förmåga att levra sig. Partiklarna och kväveoxidtycks tycks även kunna påverka hjärtrytmen.

En stor del av partiklarna kommer från äldre dieselmotorer med dålig eller ingen rening.

Forskarna rensade i sjukstatistiken för en rad kända faktorer vid akuta hjärtsjukdomar.

Susanna Vidlund