Sexuella övergrepp i barndomen ligger oftast bakom

NYHETER
Foto: Björn Lindahl
LYCKLIG Marlene vill inte ha medlidande. ”Jag har ett bra liv. Jag har fått frid. Jag är lycklig!” säger hon.

Multipel personlighet eller personlighetsklyvning är ett omdiskuterat fenomen.

- Jag har aldrig stött på någon, säger Henry Werlinder, ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd, det måste vara ytterligt sällsynt.

Under 80-talet i USA skedde en explosionsartad ökning av antalet fall av multipel personlighet. Från 200 fall 1980, till 20 000 tio år senare. "En hysteri", anser kritiker som tror att de flesta fall bygger på ovederhäftiga analyser eller i värsta fall är resultat av terapeutens påverkan.

Fenomenet finns dock som diagnos i amerikanska psykiaters manual som MPD, dissociative identity disorder. Kriterierna är att minst två åtskilda identiteter existerar sida vid sida och tar återkommande kontrollen över personens beteende.

Uppkomsten anses nästan alltid bero på sexuella övergrepp i barndomen. Offret har inte klarat av att bearbeta smärtan och för att överleva har de låtit en annan person ta över upplevelsen.

I Europa är få fall kända. I Holland finns verksamma terapeuter som arbetar med multipla personligheter. I Sverige finns mycket lite forskning och få diagnostiserade fall.

- Jag har bara hört talas om fenomenet, säger Henry Werlinder, som inte vill utesluta att det existerar, men som under sin långa erfarenhet av rättspsykiatri endast mött personer som är "nära" multipel personlighet.

Det handlar då om personer som förtränger en sida av sig själv. De minns hur de agerat, men avlägset och som något som inte riktigt angår dem.