Allt fler unga äter lyckopiller

Femdubblad konsumtion hos unga i åldrarna 13-17 år

NYHETER

Tonåringars depressioner lindras med piller. Användningen av antidepressiva medel har femdubblats bland 13-17-åringar sedan 1996. Barnombudsman Lena Nyberg är oroad över utvecklingen.

Allt fler unga mår dåligt. I vissa landsting kan en trettonåring få vänta två år på att få kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Samtidigt äter allt fler unga antidepressiv medicin, enligt statistik från Apoteket.

– Jag är mycket oroad över utvecklingen. Det är viktigt att vi vuxna, alla ansvariga, tar de här problemen på allvar, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Barnen måste få stöd i tid

– Man har skurit ner på elevhälsopersonalen. Det gör att det finns färre vuxna som kan fånga upp problemen i ett tidigt skede. Samtidigt har situationen blivit tuffare. Barn och unga upplever press och stress och har krav på sig att lyckas, säger Lena Nyberg.

Många barn med invandrarbakgrund bär dessutom med sig tunga minnen av krig och konflikter och behöver hjälp, enligt Nyberg.

Ökade resurser i skolan och bättre stöd till föräldrarna kan få barnen att må bättre.

– Vi vill att man satsar på skolsköterskor, psykologer och kuratorer för att fånga upp problemen i ett tidigt skede. Stödet till föräldrarna måste också öka genom familjerådgivning och verksamhet dit föräldrarna kan gå om de känner sig osäkra i sin roll, säger Lena Nyberg.

En sista utväg

Det är främst så kallade lyckopiller som blivit populära inom barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt Anna Lindström, verksamhetschef på Barn och Ungdomspsykiatrin i Umeå, kan medlen hjälpa barnen.

– De ger effekt och många barn och ungdomar mår bättre av dem, säger Anna Lindström till Västerbottens Folkblad.

Tanken är att antidepressiva läkemedel ska vara en sista utväg när barn mår dåligt. Men de långa väntelistorna till barn- och ungdomspsykiatrin innebär att medicineringen av barn blivit allt vanligare.

– Jag är mycket oroad över den här ökningen. Det är ett tecken på att något är felaktigt och måste förändras, säger Lena Nyberg.

Ulrika Nordin

ARTIKELN HANDLAR OM