”al-Qaida är engagerade i ett totalt krig mot väst”

Terroristexperten Magnus Ranstorp chattade med nätläsarna

NYHETER

Magnus Ranstorp säger: Hejsan, ni är välkomna att ställa frågor.

Tompa säger: Är det en möjlighet att al-Qaida har lagt ut lite terror attacker runt om i världen för att få uppmärksamhet och sedan slå till på ett stort objekt tex Big Ben, Disney World osv.

Magnus Ranstorp säger: Vad vi ser nu är en andra fas av al-Qaida där de ger sig på ekonomiska turistnäringen för att skapa orolighet och instabilitet. Framför allt har det långtgående konsekvenser för turistnäringen i många länder, försäkringsbranschen och resebranschen. Med andra ord har man riktat in sig på att attackera den ekonomiska basen i västvärlden.

Bettan säger: Vad är det egentligen al-Qaida vill visa med att bomba så mkt, vad är det de vill att vi ska förstå?

Magnus Ranstorp säger: Det är ett krig som al-Qaida för genom att skapa osäkerhet i världen. Men rent strategiskt sett vill de inte bara föra ett krig mot väst utan även så småningom etablera islamistiska stater. De är engagerade i ett totalt krig mot väst.

Bratten säger: Hur stora är riskerna att Sverige direkt kommer att bli drabbade av någon form av terror?

Magnus Ranstorp säger: Risken är väldigt liten. För att Skandinavien ligger i periferin och det finns andra mer attraktiva mål.

Olle Omar säger: Tror du det var aq-rörelsen som ligger bakom dådet?

Magnus Ranstorp säger: Jag tror det har kopplingar med al-Qaida genom ett nätverk med olika individer. De kan fungera inom olika organisationer men också utanför. Det är för tidigt att säga hur kopplingen ser ut.

doit säger: Borde det inte vara lättar att hitta de skyldiga om muslimerna också hjälper till i jakten på terrorister?

Magnus Ranstorp säger: Det gör många muslimska länder. Men det är ingen lätt jakt. Det handlar om att hitta individer som finns runtomkring i världen. Det är ingen lätt uppgift.

Cissi säger: Jag bor i London för tillfället. Här finns en stor del människor som kommer från muslimska eller arabiska kulturer. Tror man att tex. London kommer bli oroligt efter dessa handelserna?

Magnus Ranstorp säger: Det kommer att ske en våg av antiamerikanism runtomkring i världen. Eventuellt också i London.

Olle säger: Men ett dåd som detta moverkar ju sina syften då det slår hårt mot den lokala befolkning i Indonesien. Lokalbefolkningen kommer ju förlora sin inkomst lång tid framöver. Det kan väl inte gynna dom att muslimska länder drabbas hårt.

Magnus Ranstorp säger: Det drabbar den lokala turistnäringen enormt hårt. Men syftet bland de radiklala grupperingarna är att skapa instabilitet och skapa en islamistisk stat över hela östra Asien.

Daniel Gbg säger: Varför går dom på Turisterna?

Magnus Ranstorp säger: För att det slår indirekt på ekonomin.

gina säger: Man känner sig ju maktlös. Finns det någonting man kan göra som privatperson?

Magnus Ranstorp säger: Man måste hålla det här i proportion och fortsätta resa. Även om det här har skett, kan man känna sig säker på många turistorter värdlen över. Chanserna är små att just du ska råka ut för det här.

Tack för mig!

Läs också: