Stockholms öde avgörs av 50 personer

- Det är så väljarna har röstat, säger Åsa Romson (mp)

NYHETER

Koalitionsförhandlingarna mellan v, s och mp balanserar på en knivs-udd.

Allt hänger på mp:s medlemsmöte i morgon. Cirka 50 personer får där avgöra hur Stockholm ska styras de närmaste fyra åren.

- Det är så väljarna har röstat, säger Åsa Romson (mp).

MILJÖPARTIET AVGÖR Åsa Romson är en av de 50 miljöpartister som kommer att avgöra vem som ska styra Stockholm. Röstar de ja - blir det Annika Billströms (s) gäng som tar över. Röstar de nej - då fortsätter Kristina Axén Olin (m).

Just nu pågår intensiva koalitions-

förhandlingar mellan miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Syftet är att formulera om det socialdemokratiska slutbud som förkastades av miljöpartiets medlemsmöte förra veckan.

- Det handlar om en del förtydliganden och missförstånd som behöver redas ut, säger Annika Billström (s).

Detta är vad parterna måste lösa:

Fyra stora vägprojekt

Förbifart Stockholm.

Socialdemokraterna har i utbyte mot de påtvingade trängselavgifterna krävt att få genomföra fyra stora vägprojekt. Miljöpartiet kräver att man inte beslutar om detaljplan för Förbifart Stockholm under mandatperioden.

Annika Billström kommer därför sannolikt att gå med på att skriva in en tidplan i koalitionsöverenskommelsen där detaljplansbeslutet för förbifarten fattas först efter mandatperiodens slut.

Det är nästan exakt samma tidplan som Stockholmsberedningen beslutat om. I praktiken blir det ingen skillnad på när motorvägen byggs.

Husbyggnation:

V, s och mp är överens om att det ska byggas 20 000 nya lägenheter de närmaste fyra åren. Men mp vill inte bygga på grönområden. Formuleringen blir därför sannolikt att bostäder i första hand ska byggas på redan exploaterad mark.

- På det sättet blir det inget idiotstopp för byggandet, säger Annika Billström.

Förhandlingarna kommer att pågå hela dagen i dag och större delen av i morgon. Sedan ska mp:s förhandlare ta med sig paketet till sitt medlemsmöte i morgon kväll.

Där ska medlemmarna rösta om koalitionsförslaget. Mp har cirka 500 medlemmar i Stockholm. På det förra mötet, när partiet förkastade socialdemokraternas slutbud, kom ett 50-tal medlemmar.

Säger de nej lägger mp ner sina röster när de nya borgarråden ska väljas. Då blir det fortsatt borgerligt styre med Kristina Axén Olin (m) som finansborgarråd.

Fina poster som tack

Mp kommer då att få en post som oppositionsborgarråd samt en rad ordförandeposter i strategiska nämnder som tack för hjälpen.

- Det handlar om en valteknisk samverkan. Om Annika Billström inte lyckas få till en koalition är det rimligt att vi fortsätter styra staden, säger Kristina Axén Olin.

Olle Castelius