Så vill Saddam styra journalister

NYHETER

Passpolisen vid gränsen mot Jordanien skriver för hand upp besökare som kommer till Irak. Namn, passnummer, datum, klockslag för in- och utresa.

Fler är det inte som reser till Saddam Husseins stympade republik.

Som journalist måste man ha en "guide" från informationsministeriet med sig. Guidens huvudsakliga uppgift är att se till att journalisten inte gör något otillåtet.

I Irak är allt otillåtet för journalister utom det som officiellt godkänns av informationsministeriet.

Men det går, åtminstone delvis, att arbeta utanför det officiella programmet. Reportern kan göra det grundläggande för all journalistik: prata med vanliga människor. Stanna i byar. Gå på auktioner där en ruinerad medelklass säljer sina möbler.

På konkreta frågor får man konkreta svar. Ibland är de överraskande.

Inom de givna ramarna går det att bedriva hederlig journalistik. Vår serie berättar inte hela sanningen om Irak - hur skulle någon kunna ha den pretentionen? - men den ger några mycket viktiga bilder.

Peter Kadhammar