Nu ska vardags- brotten stoppas

20 specialiserade åklagare ska bekämpa inbrott, stölder och vandalisering

NYHETER

Vardagsbrott som inbrott och stölder kommer i skymundan för annan mer prioriterad brottsbekämpning.

Men nu ska det bli ändring på det. I en ny satsning ska 20 specialiståklagare arbeta med att stoppa de vanligaste brotten.

Specialiståklagarna är inriktade på mängdbrottsligheten. Redan den 1 november i år ska de vara igång med arbetet. Därmed inleds den stora satsning som görs för att vardagsbrotten skall utredas och beivras.

Vardagsbrott som inbrott, stölder, misshandel och vandalisering har kommit i skymundan för annan mer prioriterad brottsbekämpning - trots att det för den breda allmänheten är brott som innebär stora ingrepp i den personliga tryggheten.

Genom att tillsätta särskilda specialister inriktade på denna typ av brottslighet kommer den att lyftas fram i åklagararbetet.

Inga nya åklagare har rekryterats utan det handlar om specialister som utses inom befintlig personal.

Kamrarna som får specialiserade åklagare:

Uppsala

Västerås

Gävle

Stockholm

Göteborg

Malmö

Västerås

Falun

Karlstad

Göteborg 2:a

Borås

Halmstad

Skövde

Helsingborg

När tjänster kommer att inrättas inom Linköpings- och Umeåregionerna är ännu inte bestämt.

Lagförslag stoppar köp av stöldgods

Ett lagförslag från regeringen till lagrådet ska stoppa köp av stödgods ”i god tro”. Om förslaget går igenom träder lagen i kraft vid halvårsskiftet 2003, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt dagens lagstiftning kan den ursprunglige ägaren bli tvungen att betala lösesumma till den som köpt stöldgodset, förutsatt att köparen handlade i god tro.

Med den nya lagen kommer det inte längre spela någon roll om köparen förvärvat stöldgods i god tro eller ej. I och med det byter vi lagstiftningen om stöldgods och hamnar i linje med de flesta andra länder.

Den bestulne måste dock ställa krav på sin egendom inom sex månader sedan stöldgodset återfunnits. Efter tio år övergår äganderätten till köparen om inga sådana krav ställts.

Fakta om brotten i vår vardag:

Statistik för 2001 från Brottsförebyggande Rådet.

Susanna Vidlund