USA varnade för attack – dagen före bomben

NYHETER

USA har varnat den indonesiska regeringen upprepade gånger de senaste veckorna.

Ett attentat riktat mot västerlänningar skulle äga rum någonstans i Indonesien.

Den sista varningen framfördes dagen före bombexplosionen på Bali av den amerikanske ambassadören i Indonesien, Ralph C Boyce.

Varningarna gav inga konkreta upplysningar om var och när attackerna skulle ske.

I varningarna framfördes också att det inte nödvändigtvis skulle vara en plats med amerikanska byggnader som var målet.

Det kunde också vara ett område där många civila amerikaner vistades.

Amerikanerna ska ha fått sina uppgifter från ett förhör CIA hållit med en aktiv al Qaida-medlem, Omar al-Farouq, skriver The New York Times.

Han arresterades på Java redan i juni och överlämnades sedan till de amerikanska myndigheterna. Men först i september började han lämna upplysningar.

För att övertyga indoneserna om allvaret i varningarna inbjöd USA:s säkerhetspolis de indonesiska myndigheterna till att själva tala med Omar al-Farouq. Förhören pågick fortfarande när attacken ägde rum, enligt The New York Times.

De amerikanska myndigheterna själva reagerade på varningarna bland annat genom att stänga sin ambassad i Jakarta, Indonesiens huvudstad, dagarna runt den 11 september.

Simone Söderhjelm