”Familjeliv ska inte ses som hinder för arbetet”

Jan Nygren vill att ”mjukare värden” ska få högre status

NYHETER

-Föräldraskap och kärlek borde inte vara ett hinder för det politiska uppdraget utan en viktig ingrediens i det.

Det säger Jan Nygren, före detta socialdemokratisk statsministerkandidat, till aftonbladet.se.

Men han var ensamstående pappa då. De villkor han begärde för att både vara statsminister och pappa kunde inte uppfyllas.

Jan Nygren hade arbetat som aktiv socialdemokrat i flera decennier när han hoppade av och började arbeta i näringslivet.

Jobbet gick till Persson

Han har varit SSU-ordförande, statssekreterare, samordningsminister och slutligen mycket aktuell för det jobb som istället gick till Göran Persson, statministerns.

Tycker du att Björn Rosengren gör rätt som nu sätter sitt privatliv i centrum och lämnar politiken?

- Den ende som kan göra den bedömningen är han själv. Men jag vet att han hade det oerhört tufft och blåsigt i korridorerna.

Han anser att arbetsbördan ökat enormt för statsråden.

- Arbetsvillkoren borde diskuteras mer både i riksdag och i kommunerna. Informationsmaterialet har ökat enormt och fler beslut måste fattas i en högre takt. Hela EU-processen har adderats till arbetet utan att väsentligt fler anställts i regeringskansliet till exempel.

Du har stor förståelse för hans beslut, alltså?

- Ja det har jag.

”Mjukare värden diskuteras inte”

- Och jag tycker att det finns en ovilja att diskutera de mjukare värdena.

- När det gäller tjänstebil och flyg är det inga problem. Men när jag lämnade föddes idén om hemhjälp och den var inte acceptabel.

Vad är det som hindrar att till exempel Björn Rosengren tar upp det problemet? Sänker man sin status om man medger svårigheterna att kombinera privatliv och politikerjobb? Förlorar man i trovärdighet?

- Ja, jag är orolig för att det bland annat är det som hindrar en sådan här diskussion.

Abetsbördan för hög för många

Jan Nygren säger att det är få som orkar hålla den höga arbetstakt som krävs varenda dag under hela året av en toppolitiker.

- Man ska arbeta hårt 14 timmar om dygnet, alltid vara tillgänglig, kunna slitas i bitar av media och ändå se glad ut. Det är bara möjligt under en begränsad period.

- Den risk man löper är att till exempel ensamma mammor inte kan engagera sig politiskt.

Sliter hår på privatlivet

Ylva Johansson var skolminister då hon och finansministern Erik Åsbrink blev kära i varandra. Ylva Johansson fick sparken från sin post, Erik Åsbrink avgick ett halvår senare.

- Jag tycker i och för sig att man ska ha höga krav på statsråd. Men det sliter hårt på privatlivet och nära relationer, säger Ylva Johansson som idag arbetar på ett privat företag och är gift med Erik Åsbrink.

- Den viktiga förutsättningen för att klara arbetet är att man har ett rimligt utrymme i sitt team och att man har en chef som verkligen förstår vilken situation man är i.

- För det finns ingen annan som förstår hur utsatt man är.

Fler artiklar:

Simone Söderhjelm