Före detta ministrar lever gott på pension

NYHETER

Full lön i ett år - och därefter statsrådspension livet ut.

De flesta av ministrarna som lämnar Perssons regering kan leva gott på sina uppdrag även i fortsättningen. Deras inkomster blir fortsatt höga.

När de fyller 65 år utökas deras statsrådspensioner med den allmänna pensionen - drygt 14 000 kronor i månaden för gifta och 15 000 kronor för ogifta. Anette Holmqvist

Fler artiklar: