Rosengren - hett byte

Han har redan blivit erbjuden två toppjobb

Foto: rosengren
Kan välja och vraka Direkt efter sin avgång har Björn Rosengren fått erbjudande om två toppjobb, det ena som styrelseordförande för Metro International. Enligt uppgift ska finansmannen Jan Stenbeck tidigare ha försökt värva Rosengren till sitt imperium. Nu är Stenbeck borta men erbjudandet kvarstår. Foto: Lars Rosengren
NYHETER

Björn Rosengren har fått två toppanbud från näringslivet.

Det ena är att bli styrelseordförande för Stenbeckssfärens Metro International.

Han har fått frågan en gång tidigare.

Av Jan Stenbeck, kort före finansmannens död.

- Jag brukar veta vad jag ska göra. Jag tänker inte bli pensionär, svarade den avgående näringsministern Björn Rosengren i tisdags på frågan om han har ett nytt jobb klart.

Enligt vad Aftonbladet erfar handlar det om två topperbjudanden som Rosengren nu ska ta ställning till.

Stenbeckssfärens ledarskikt ville i går inte bekräfta att näringsministern är på väg in. Aftonbladet var i kontakt med Vigo Carlund, styrelseordförande i Transcom Worldwide, Johan Björkman, styrelseordförande i Invik, samt Lars-Johan Jarnheimer, ordförande och vd för Tele 2.

- Vi kommenterar aldrig våra rekryteringar till utomstående, sa Lars-Johan Jarnheimer.

Han har bra kontakter

Däremot hade han inget emot att kommentera den betydelse en nyss avgången näringsminister skulle kunna ha för hela Stenbeckssfären.

- Eftersom han har varit näringsminister har han en upparbetad kontakt med många olika bolag. Jag tror säkert att han har oerhörda kontakter runt om i Sverige och Europa. Det är attraktivt för många olika bolag.

Björn Rosengren är i dag den näringsminister som suttit längst av alla på motsvarande post inom EU-blockets 15 medlemsländer, ett faktum han själv poängterade i samband med avgången i tisdags.

Enligt Aftonbladets källa ska Jan Stenbeck en gång ha erbjudit Björn Rosengren att bli styrelseordförande för Metro International.

Men Rosengren tackade nej.

Kort efter Stenbecks död i augusti utsågs Uriel Savir, en israelisk före detta toppdiplomat, till arbetande styrelseordförande. Samtidigt poängterades det noga i Metros koncernlednings pressmeddelande: "Styrelsen fortsätter under Savirs ledning att söka en permanent styrelseordförande."

Metro International har sitt huvudsäte i Luxemburg. Efter succéintroduktionen på den svenska marknaden har koncernen hamnat i en djup kris.

Så det är ingen lätt uppgift Rosengren ställs inför om han skulle tacka ja.

En nyemission på 750 miljoner kronor har inte hjälpt. Mer pengar har skjutits till. Men i Buenos Aires räckte inget. Den 15 februari i år lades hela satsningen ned.

Minister blev anställd

Under sin livstid gjorde Jan Stenbeck en mycket uppmärksammad "politisk värvning". 1995 anställde han en gammal studentkompis från Uppsala - Odd Engström, vice statsminister (s) under Ingvar Carlssons tid som statsminister.

Odd Engström blev snabbt en nyckelperson inom Stenbeckssfären och betraktades som Stenbecks kanske viktigaste rådgivare. Ända tills han avled tre år senare, 56 år gammal.

Fler artiklar:

Leif-Åke Josefsson, Elisabeth Lindham