Mp:s medlemsmöte positivt till koalition

NYHETER

STOCKHOLM

En uppgörelse om Stockholms styre är nästan i hamn.

Men fortfarande har miljöpartiet en del frågetecken som måste rätas ut.

Vid ett medlemsmöte på onsdagskvällen skulle miljöpartiet ta ställning till om partiet ska ingå i en koalition med socialdemokraterna samt vänsterpartiet eller gå i opposition och på så sätt stödja ett borgerligt minoritetsstyre.

Efter ett långt möte som slutade sent på kvällen bestämde sig partiet för att fortsätta på koalitionslinjen.

- Medlemsmötet kom fram till att stödja en koalition med socialdemokraterna och vänstern. Men vi har ett antal synpunkter som vi kommer att framföra till dem. Den politiska plattformen och budgeten är inte helt klara ännu, säger Åsa Romson, förhandlare för miljöpartiet, till TT efter mötet.

Hon vill inte gå in på vilka synpunkter som ska framföras, men säger att partierna är överens i det stora hela.

Förhandlingarna fortsätter under torsdagsförmiddagen.

Stoppa bostäder

Turerna har varit många, inte minst efter att mp i regeringsförhandlingarna ställt ultimatum för Stockholmspolitiken. Många anser att statsminister Göran Persson lämnade partikollegan Annika Billström, Stockholms tilltänkta finansborgarråd, helt i sticket när han accepterade mp:s krav på fullskaleförsök med trängselavgifter.

Enligt vad TT erfar får mp nu rätt att av miljöskäl stoppa 1 000 av de 20 000 nya bostäder som partierna enats om ska byggas under mandatperioden. Förutsättningen är dock att partiet lägger fram andra alternativ som skyddar stadens grönytor.

Fram till 2006 väntar även beslut om nya vägar, spårvägar och annan trafik i regionen. Mp och v är - i bjärt kontrast till s - motståndare till vägbyggen. Men plattformen löser striden genom att helt enkelt lyfta vägarna ur uppgörelsen. Partierna får i fullmäktige rätt att rösta fritt i trafikfrågorna - mp:s motprestation för trängselavgifterna. Och i trafikfrågorna räknar s med stöd från borgerligt håll.

Tickande bomb

En särlösning finns dock. Inga "avgörande beslut" får tas om omstridda Förbifart Stockholm - en västlig ringled runt Stockholm. Under perioden ska dock Stockholm yttra sig om projektets arbetsplan och tillåtlighetsprövning. Här ligger en inbyggd bomb och tickar i koalitionen: Vad är "avgörande beslut" - och vad inte?

Vidare har partierna enats om 50 öres skattehöjning. Men vad tillskottet exakt ska användas till återkommer partierna med i budgeten som debatteras i december.

Oklara är också borgarrådsposterna. Att Annika Billström, från största partiet, blir finansborgarråd är ingen vågad gissning. Men hur många borgarråd v och mp får, eller om dagens modell med åtta borgarråd bibehålls, är ännu höljt i dunkel.

- Vi kommer att få borgarrådsposter, men hur många vill jag inte säga eftersom uppgörelsen inte är klar ännu, säger Åsa Romson till TT.

Tomas Bengtsson/TT Fredrik Gunér/TT