Hemliga kärnvapen spelar Bush i händerna

Wolfgang Hansson: En ökad känsla av osäkerhet ökar behovet av handling

1 av 2 | Foto: REUTERS
kärnvapenhot Här håller Nordkorea enligt USA på och bygger upp ett hemligt kärnvapenprogram. Tillkännagivandet i går om en möjlig kärnvapenkris i Asien kommer samtidigt som USA pressar FN på en resolution om krigshot mot Irak.
NYHETER

George W Bush får hjälp från oväntat håll med sitt krig.

Dagliga nya terrorbombningar och ett erkännande från Nordkorea om hemliga kärnvapen ökar känslan av en osäker värld och behovet av handling.

Men hur ska Bush förklara skillnaden i sin behandling av Irak och Nordkorea?

Bush har själv bestämt tajmingen av Nordkoreas erkännande. Han kunde ha väntat till efter omröstningen i FN om en ny Irak-resolution. Han valde att släppa "bomben" nu.

Jag tror han vill visa att den "ondskans axel" som han utpekat (Irak, Iran och Nordkorea) är ett verkligt hot och inte bara något han hittat på för att motivera byggandet av ett missilförsvar.

Om Nordkorea brutit mot löftet att inte skaffa kärnvapen är chansen stor att även Irak ljuger när de inte säger sig ha några massförstörelsevapen. Bush använder klassiska "guilt by association".

Vågen av nya terrordåd spelar också Bush i händerna. I går sprängdes två varuhus i södra Filippinerna. Bomberna är en påminnelse om att hoten mot demokrati och frihet inte är undanröjda. I den hotbilden ingår Saddam.

Tydlig markering

Samtidigt är det slående hur olika Bush behandlar Saddam och Kim Jong Il. Irak som ännu inte har kärnvapen hotas med krig.

Nordkorea har Bush inte ens kommenterat personligen. Han har skickat fram talesmän som lamt sagt att USA vill lösa tvisten förhandlingsvägen.

Förklaringen är att Nordkoreas militära styrka är avsevärt större än Iraks. USA kan inte driva trefrontskrig. Dessutom hotas Sydkorea, en av USA:s viktiga allierade, av utplåning vid ett krig.

Men Bush får svårt att rättfärdiga skillnaden i behandlingen av två diktaturer som båda är en fara för sin omvärld.

Bush behöver all draghjälp han kan få för ett klartecken från FN för en Irak-attack. Säkerhetsrådet har redan hållit på i fem veckor och ännu finns ingen färdig resolution.

Kräver handling direkt

Kina, Ryssland och Frankrike vill fortfarande ha en tvåstegsraket. En resolution med krav på hur vapeninspektionerna ska gå till. Först om Irak bryter mot den ska säkerhetsrådet diskutera en andra resolution som hotar med militärt våld.

En sådan lösning innebär att ett krig skjuts på framtiden. USA vill att FN direkt ska hota med krig om Saddam försöker dribbla bort vapeninspektörerna. Ryssland och Kina kan USA "köpa" med eftergifter på andra områden.

Problemet är Frankrike som trilskas mest. Frankrike har stora ekonomiska intressen att försvara i Irak.

Bush ökade i går trycket när han hotade med att tiden är på väg att rinna ut. I klartext: ligger inte en resolution klar inom kort struntar USA i FN.

Wolfgang Hansson