Skärpt kontroll av föräldrapenning

Felaktiga uppgifter lämnade i vart tionde fall

NYHETER

I vart tionde fall med tillfällig föräldrapenning har föräldrarna lämnat felaktiga uppgifter, visar en granskning.

Riksförsäkringsverket (RFV) ska nu skärpa kontrollerna och konsekvent polisanmäla fuskande föräldrar.

Efter signaler om att det förekommer missbruk med den tillfälliga föräldrapenningen, bland annat ersättning för vård av sjukt barn, har RFV granskat drygt 3 000 slumpvis utvalda ärenden runt om i landet från juni månad. Granskningen visar att föräldrar lämnat felaktiga uppgifter i ungefär vart tionde fall. Uppgifterna stämmer inte med den information som arbetsgivare eller barnomsorg och skola ger.

Det vanligaste felet är att föräldern jobbat samtidigt som han eller hon fått ersättning för vård av sjukt barn. Näst vanligast är att barnet inte har varit sjukt, utan har varit på dagis eller i skolan den dag som ersättningen betalats ut.

- Den här undersökningen visar med all tydlighet att kontrollen när det gäller föräldraförsäkring och tillfällig föräldrapenning måste skärpas, säger Stig Orustfjord, chef för avdelningen Barn, familj och handikapp på RFV.

- Vi kommer att vara väldigt konsekventa och polisanmäla där vi upptäcker att det är fusk.

Får betala tillbaka

Föräldrar som fuskat får betala tillbaka den ersättning de fått, men de får ingen "straffavgift". Däremot kan det bli rättslig påföljd, eftersom det handlar om bedrägeri eller osann försäkran. Straffet kan bli allt från böter till fängelse i högst två år.

RFV räknar med att felaktiga utbetalningar för den tillfälliga föräldrapenningen uppgår till runt 200 miljoner kronor om året.

RFV:s granskning visar att det finns stora regionala skillnader. Flest felaktiga uppgifter lämnas av Stockholmsföräldrarna, tätt följda av Jönköpingsborna. I Jämtland och Västmanland, däremot är felen ganska få.

- Vi är osäkra på vad skillnaderna beror på. Men det är inget storstadsfenomen för i Malmö och Göteborg ser det inte ut som i Stockholm, säger Stig Orustfjord.

- Just nu kan vi inte se någon systematik i det här.

Fusk eller inte?

Om det verkligen handlar om medvetet fusk eller om de felaktiga uppgifterna har andra förklaringar får ytterligare granskning visa. De föräldrar som fastnat i kontrollen kommer också att få alla sina andra utbetalningar ett år tillbaka i tiden kontrollerade.

Dessutom ska RFV titta närmare på vilka föräldrar det är som lämnat oriktiga uppgifter, till exempel om det är män, kvinnor, låginkomsttagare eller ensamstående föräldrar.

Mejla reportern

Har du fuskat? För att få ledigt, få det att gå ihop eller för att få tid med barnen?

Skriv till Aftonbladets reporter och berätta!

fakta/tillfällig föräldrapenning

Maria Davidsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM