Fusket – län för län

NYHETER

I juni uppgick antalet ärenden om tillfällig föräldrapenning till drygt 171 000. Av dessa valdes 3 517 slumpmässigt ut för att granskas av RFV. I 147 fall gick det inte att få fram några uppgifter, till exempel för att arbetsgivaren gått i konkurs eller inte kunde få fram uppgiften. De ärenden som granskats blir därför 3 370.

Källa. RFV

TT