"Han har gått över gränsen"

NYHETER

Psykologens felbehandling är ett allvarligt övertramp.

- Han har helt klart gått över gränsen, säger Sinella Keskiniva från Svenska psykologförbundet.

Foto: SCANPIX
Sinella Keskiniva har aldrig tidigare varit med om ett så grovt fall.

Förbundets etikråd skulle granska den legitimerade psykologens behandling av patienten om hon skulle anmäla ärendet till förbundet. Och granskningen skulle kunna leda till uteslutning om det visar sig att han är medlem.

"Grovt fall"

- Jag har aldrig haft hand om ett sådant här grovt fall under min tid i etikrådet, säger Sinella Keskiniva.

Eftersom hon inte känner till ärendet sedan tidigare kan hon inte kommentera det i detalj eller uttala sig om psykologen borde bli av med legitimationen.

Men hon slår fast att han uppträtt olämpligt och att hans övertramp är allvarliga.

Undvika skador

- Enligt Psykologförbundets riktlinjer är det viktigt att respektera individerna och undvika att skada dem. Dessutom är man skyldig att skaffa sig den kompetens som behövs för att klara uppdraget eller skaffa sig handledning eller avsäga sig ärendet.

Camilla Norström