Irland i natt: YES till Nice

Klar majoritet röstade för ett större EU

NYHETER

EU:s kandidatländer kan andas ut.

Folkomröstningen i Irland pekade sent i natt på ett ja till en utvidgning av unionen.

Minst tio länder kan nu räkna med att bli medlemmar senast 2004.

Den irländska regeringen har drivit kraftfulla kampanjer för ett ja till ett större EU.

Kampanjerna verkar ha gett resultat.

Sent i natt hade rösterna räknats i sju av Irlands 42 valkretsar. Och allting pekar på att irländarna röstar för Nicefördraget - och därmed för en utvidgning av EU.

Men inte förrän i kväll har alla röster räknats.

Tio nya medlemmar

- Jag tror att resultatet här i Dublin i kväll representerar landet som helhet. Jag väntar mig att ja-sidan vinner med 60-40 när rösterna räknas, sa Irlands vice premiärminister Mary Harney till tv-kanalen RTE.

Folkomröstningen i går var av stor betydelse för de tio länder som ansökt om EU-medlemskap. Ett nej hade betytt att unionens utvidgning skjutits på framtiden ytterligare några år.

Det som nu verkar bli ett ja från irländarna banar väg för tio länders medlemskap i EU 2004: Ungern, Polen, Tjeckien, Slovenien, Lettland, Litauen, Slovakien, Estland, Malta och Cypern.

Andra omröstningen

Bulgarien och Rumänien väntas bli medlemmar 2007.

I går var andra gången irländarna folkomröstade om Nicefördraget. Första gången var i juni 2001 - då blev det nej.

Ja-seger i sju kretsar

EU:s plan för en utvidg-ning österut förhandlades fram i franska Nice i december 2000. Det så kallade Nicefördraget innehåller åtgärder för att underlätta för östeuropeiska länder att gå med i unionen.

Nicefördraget kräver att EU:s organisation förändras för att underlätta beslutsfattande i den kommande unionen där 25 länder ingår.

Alla EU:s medlemsländer - utom Irland - har tidigare ratificerat fördraget.

I de sju valkretsar där rösterna räknats vann ja-sidan en klar seger. I Dub-lin South där ja-sidan var svagast röstade 55 procent för Nicefördraget.

I Dun Laoghaire fick ja-sidan hela 73 procent av rösterna.

Av dessa sju valkretsar röstade endast två ja förra gången.

Valdeltagandet var relativt stort i går - mellan 44 och 55 procent.

Tre miljoner hade rätt att delta i helgens folkomröstning

Carl Hjelm