– Jag har aldrig hållit i ett vapen

Christer Pettersson blir inte oroad av polisens viktiga fynd

Foto: Magnus Wennman
Pettersson nekar Aftonbladets Lennart Håård träffade Christer Pettersson som säger att han aldrig hållit ett vapen i sina händer under hela sitt liv.
NYHETER

Efter polisens nya vapenfynd i utredningen av Palmemordet säger Christer Pettersson till Aftonbladet:

– Jag har aldrig hållit i ett skjutvapen.

Foto: Lasse Hedberg
Olof Palme mördades 1986.

Polisens tipsare är en 47-årig kriminellt belastad man. Han har tidigare förhörts flera gånger om den revolver som kan vara mordvapnet. Inte förrän nu uppges det att han har berättat var det har gömts.

Det ska vara Sucksdorffvapnet som nu har hittats söder om Stockholm.

Det stals från den nu avlidne kände filmaren Arne Sucksdorff och har sedan många år tillbaka bedömts som ett hett mordvapen.

Christer Pettersson är friad av hovrätten och riksåklagarens begäran om ny rättegång avslogs av Högsta domstolen.

– Jag har använt en bajonett en gång, säger han. För det brottet har jag avtjänat mitt straff.

Otillräckliga bevis

HD avskrev resningsansökan därför att riksåklagarens nya bevis inte räckte.

I vapenfrågan står det:

”Även om andra vittnen nu har lämnat uppgifter om Petterssons innehav av olika skjutvapen, saknas dock varje som helst utredning som visar att han den 28 februari 1986 faktiskt hade en magnumrevolver med vilken han kunde skjuta makarna Palme.”

47-åringens historia har funnits i snart tre år i Palmeutredningen och den finns även i gransknings- kommissionens betänkande.

– Han förhördes om Sucksdorffvapnet flera gånger, säger en initierad utredare i Palmegruppen.

Christer Petterssons namn finns med när 47-åringen i förhören beskriver hur Sucksdorffvapnet har vandrat från hand till hand under årens lopp.

Vapnet stals i december 1977 i filmaren Arne Sucksdorffs lägenhet i Stockholm.

Köptes av filmaren

En Smith & Wesson modell 28 Highway Patrolman med 15 centimeters pipa i kaliber .357 Magnum av äldre tillverkning. 15 skott stals också.

Revolvern låg i ett blixtlåsförsett mörkbrunt fodral med teddyfoder inuti.

Den köptes av Sucksdorff 1954.

Tre år efter mordet ringde en man till polisen och berättade att det var han som hade stulit den aktuella revolvern.

Han hade sålt revolvern och ammunitionen till en man som hade avlidit i cancer.

Det framkom då att dessförinnan hade Sucksdorffvapnet funnits hos en man som kallas för ”tavelskojaren” och som var nära vän till en knarkhandlare.

– Revolvern har sedan vandrat mellan kriminella händer och ofta används för indrivning eller betalningsmedel, säger en utredare i Palmegruppen.

Jämförde inte kulorna

Redan 1989 provsköts Sucksdorffrevolvern i en grusgrop i västra Sverige.

Tre kulor hittades och statens kriminaltekniker konstaterade att kulorna var av typen Wadcutter i kaliber .38.

Vapenteknikerna ansåg att det inte var meningsfullt att jämföra kulorna i grusgropen med de som hittades på Sveavägen.

Kulorna var inte av samma ammunitionstyp, men frågan om de ändå kan ha avlossats från samma vapen bör lämnas öppen, skrev SKL.

Därför är vapnet så viktigt

Rikskriminalens chef vill inte bekräfta vapenfyndet

Lennart Håård