Stort taxifusk i Stadshuset

Du betalar för politikernas regelvidriga hemresor

Foto: Magnus Sandberg
FUSKARE Det finns tydliga regler för Stockholmspolitikernas taxiresor, men trots att de själva varit med och tagit fram reglerna verkar politikerna ha svårt att följa dem. Annika Billström är en av de största fuskarna.
NYHETER

Finansborgarrådet Mats Hulth reste så mycket taxi att han tvingades avgå.

I dag gäller nya taxiregler för Stockholms toppolitiker. ”Observera att bostadsresor helst inte skall förekomma”, står det i fet stil.

Ändå har fyra av tio taxiresor i år gått till eller från bostaden.

Aftonbladets granskning visar att politikerna bryter mot sina egna taxiregler, på punkt efter punkt.

Vi har gått igenom samtliga 616 taxikvitton som stadens borgarråd, oppositionsråd och miljöpartiets gruppledare lämnat in hittills under 2002.

Skillnaderna är slående.

Totalt har de 15 toppolitikerna åkt taxi för 91 892 kronor. Tre av dem står i särklass. Tillsammans har de gjort av med halva taxikassan: Annika Billström (s), Kristina Axén Olin (m) och Alf T Samuelsson (kd).

Lika fort att gå

Viviann Gunnarsson, mp, gör tvärtom. Hon vägrar att ens kvittera ut det gula taxikort som hon har rätt till:

– Här ligger ju allt så nära. Det finns jättemycket bussar och tunnelbana. Ringer man taxi får man stå och vänta i tio minuter innan den kommer och sen fastnar taxin i trafiken. Det går lika fort att gå.

Det håller säkert Jan Björklund (fp) med om. Åtminstone den gången i mars när taxin från Stadshuset till Mynttorget kröp fram i 4 km/tim. Sträckan på 1 310 meter avverkades på 19 minuter.

När Mats Hulth 1997 hade för vana att åka taxi till restauranger några hundra meter från Stadshuset ledde det till avgång och skatterevision i Stadshuset.

Kunde inte reglerna

Annika Billström var en av dem som eftertaxerades:

– Det var för att jag inte kände till regelverket, säger hon.

Inte heller det nya regelverket känner Billström och hennes kollegor till, trots att det gällt sedan 1999. Då stoppades taxigräddfilen för borgarråden.

Innan dess hävdade kommunen att politikerna hade tjänstestället i bostaden. Därmed skulle alla resor till hemmet räknas som tjänsteresor.

Skattemyndigheten höll inte med och kommunen tvingades att ändra hemresereglerna.

Alla som har kommunens taxikort ska numera häfta fast taxikvitton som gäller bostadsresor på en särskild blankett och redovisa syftet med resan.

Men trots att politikerna 245 gånger i år rest till eller från hemmet, har ingen av dem lämnat in en enda bostadsreseblankett till stadens ekonomienhet.

– Jag vet inte om att jag ska göra det, uppger Kristina Axén Olin som förklaring.

Godkänt i vissa fall

I 186 fall skulle toppolitikerna kunna hävda att det varit tjänsteresor och att de därför inte behövt särredovisa dem. Riksskatteverket, RSV, klassar nämligen resor mellan möten på stan och hemmet som tjänsteresor.

Om man på grund av tidsbrist åker taxi hem från jobbet, byter kläder och sedan fortsätter till en representationsmiddag kan det också godkännas.

Men stadsrevisor Lars-Erik Kalles berättar att stadens linje är striktare än så:

– En och annan gång går bostadsresor att försvara, men det får inte vara regelmässigt.

Hemresor är privata

Och Birgitta von Euler på RSV är mycket tydlig när det gäller taxiresor på morgonen från bostaden till arbetsplatsen och resor hem på kvällen från arbetsplatsen:

– Det är privata resor, säger Euler.

Vilket innebär att taxikostnaden ska tas upp som lön i deklarationen. För privata resor mellan klockan 06 och 23 ska den resande betala vanlig inkomstskatt. Resor mellan 23 och 06 får dras av, men bara om årskostnaden överstiger 6 000 kronor.

Privata och därmed skattepliktiga är 62 bostadsresor – var tionde taxiresa som politikerna gjort 2002. Det visar Aftonbladets genomgång. Då har vi rensat bort alla resor där politikerna har angivit att de forslat tunga dokument. Det räknas nämligen också som tjänsteresa, om man ska arbeta hemma och har tungt material med sig.

”Tar upp alla resor”

Trots att resorna inte redovisats internt enligt regelverket, uppger ett antal politiker att de själva håller reda på och deklarerar sina bostadsresor till skattemyndigheten.

– Jag brukar ta upp alla resor mellan bostaden och Stadshuset, säger Jan Björklund.

Så noggranna är inte alla. Kristina Axén Olin, Annika Billström, Carl Cederschiöld, Erik Nilsson och Leif Rönngren säger att de inte deklarerar bostadsresorna. Sten Nordin har bara tagit upp resor gjorda före klockan 23.

Om dessa sex borgarråd och oppositionsråd gjort lika många privata bostadsresor under 1999, 2000 och 2001 så har de därmed lurat staten och kommunen på omkring 10 800 kronor i skatteinkomster. 2002 kommer de att undanhålla 3 600 kronor.

Vill inte komma sent

Annika Billström anser att samtliga hennes taxiresor i år varit tjänsteresor. Men taxikvittona visar att hon gjort 13 privata resor från och till hemmet i år.

– Min princip är att vara tillgänglig. Om jag pratar med en journalist i telefon i hemmet på morgonen, då kan jag välja att ta en taxi eller komma för sent, säger hon.

Av toppolitikernas 626 taxiresor har 17 gått till eller från partimöten.

– Rena partiangelägenheter ska partiet betala, säger stadsrevisor Lars-Erik Kalles och gör till exempel tummen ner för en taxiresa som Birgitta Rydell gjorde hem från folkpartiets styrelsemöte angående ett kommunalt handlingsprogram.

Så mycket taxi åker de

(Taxiresor jan-aug 2002)

Resor till/från bostaden

Joachim Kerpner