Ett ögonblick

...Ulrika Messing, 34, är du nöjd med Leif Pagrotsky som ny chef?

NYHETER
Foto: LARS ROSENGREN

- Absolut. Vi kom bägge in i regeringen i mars 1996 och har lärt känna varandra mycket bra sedan dess. Dessutom är Leif extremt resultatinriktad och lätt att samarbeta med.

Du är biträdande näringsminister, och nu får du även ta hand om kommunikationsfrågorna.

- Det blir jätteroligt. Eftersom jag redan ansvarar för regionalfrågorna känns det naturligt att även överta ansvar för infrastrukturen. Det blir lättare att prioritera järnvägar och vägdragningar ur ett regionalpolitiskt perspektiv.

Britta Lejon försvann från regeringen eftersom Göran Persson tyckte hon behövde mer erfarenhet. Du är yngre, men får tyngre uppgifter. Varför?

- Vi är två olika personer med olika bakgrund. Jag satt fem år i riksdagen innan jag blev statsråd. Britta hade den unika möjligheten att få börja som statsråd.

I dag presenteras den nya regeringen. Vad vet du om Perssons planer?

- Det vill jag inte kommentera. Men det jag vet och det jag tror är att många kommer att bli överraskade.

Till sist, vad önskar du mest just nu?

- Att den nya regeringen får en bra start och att regionalfrågorna får stort genomslag.

Johan Edgar