Höga ohälsotal oroar oppositionen

Fp, kd och c tvivlar på Karlsson

NYHETER

De höga sjuktalen ska minska. Det har statsminister Göran Persson lovat. Men oppositionen tvivlar på de nya ministrarnas förmågor.

Kristdemokraternas ledare Alf Svensson ifrågasätter flera ministerutnämningar i ett pressmeddelande.

''En av regeringens svåraste uppgifter blir att minska de gigantiska ohälsotalen. Att placera LO:s tidigare avtalssekreterare Hans Karlsson på den uppgiften torde vara liktydigt med tuffa förhandlingar vis a vis näringslivet, trots att alla vet att ohälsotalen är något vida mer än arbetsmiljöfrågor'', skriver Svensson och ifrågasätter också utnämningen av Leni Björklund till försvarsminister:

Oro för nya sparkrav på försvaret

''Göran Persson är förtjust i departemental pryoverksamhet. Kanske är det enklare att få Leni Björklund att spara miljarder än vad det skulle ha varit med exempelvis Britt Bohlin eller Håkan Juholt, som kan försvarsfrågorna.''

Svensson tycker också att det är konstigt att Mona Sahlin får fortsätta med integrationsfrågorna, fast hon tappar ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Därmed har hon inte längre något medel för att klara sin uppgift. En minister för barn- och familjefrågor är bra, men det är viktigare med att ge barnfamiljerna riktigt valfrihet i barnomsorgen, anser Svensson.

Tvivel kring ohälsan

Centerledaren Maud Olofsson är också kritisk till ombildningen och ser fortsatt detaljstyrning och uppifrån-perspektiv i den nya regeringen. Omflyttningarna och de nya namnen lugnar henne inte heller:

''Jag tycker att det är oroväckande att Ulrica Messing som varit svag i regionalpolitiken nu får ytterligare ett tungt ansvarsområde i form av infrastrukturen. Det bådar inte gott för möjligheterna att få lika villkor i hela landet.''

Hon beklagar att folkhälso- och arbetsmiljöfrågorna skiljs åt och påpekar att lösningen på ohälsan inte finns endast i arbetslivet som Persson anser.

''Det finns också anledning att tvivla på om Hans Karlsson har viljan att samordna och effektivisera socialförsäkringssystemen med andra system. Något som är nödvändigt'', skriver Olofsson i ett pressmeddelande.

Hon är tveksam till att slå samman jordbruks- och konsumentfrågor:

''Det finns en risk att näringsaspekten på jordbruket kommer att hamna i skymundan med den struktur som nu skapas. Jag hade hellre sett att jordbruksfrågorna hamnat hos näringsdepartementet.''

Få ministrar har suttit i riksdagen

Folkpartiets gruppledare i riksdagen Bo Könberg, är kritisk till att en majoritet av ministrarna inte har riksdagsbakgrund. Dessutom riskerar Perssons allt starkare makt i regeringen att minska övriga ministrars möjligheter.

''När Persson lägger tyngden i statsrådsberedningen genom en ny ministerpost stärker han också sin egen makt över besluten. Många av de enskilda statsråden riskerar i praktiken att bli ''pratministrar'''.

Könberg ifrågasätter också att Sahlin ska fortsätta med integrationsfrågorna, trots att hon tappar arbetsmarknadspolitiken:

''Integrationsfrågan får aldrig reduceras till att enbart handla om opinionsbildning. Den måste handla om att bryta utanförskap genom först och främst möjligheten att försörja sig själv''.

Han är också tveksam till om Hans Karlsson med sin LO-bakgrund passar för ohälsofrågorna:

''Frågan är om Karlsson är rätt man att driva igenom nödvändiga förändringar för ett flexiblare arbetsliv med större egenmakt åt individen, ett radikalt reformerat Ams och en ökad samordning mellan försäkringskassorna och sjukvården''.

Mp gläds över sammanslagning

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand är glad att jordbruks- och konsumentfrågor slås ihop till ett område.

''Det är bra att flytta konsumentfrågorna till jordbruksdepartementet därför att det förhoppningsvis kan stärka arbetet med djurskydd och miljöfrågor. Arbetet med livsmedelssäkerhetsfrågor kan också få en starkare position i och med detta'', kommenterar Wetterstrand i ett pressmeddelande.

Hon är dock kritisk till att männen är i majoritet i regeringen och att det inte finns någon minister med invandrarbakgrund.

För EU-kritiska miljöpartiet är det tveksamt att tillsätta en speciell minister för att införa EMU, fast det inte har hållits någon folkomröstning än. Gunnar Lund är dock en kompetent person, enligt Wetterstrand.

TT