Näringslivet ger Leif Pagrotsky godkänt

NYHETER

Företagarnas riksorganisation är positiva till att Leif Pagrotsky tar över näringsdepartementet.

Han har visat intresse för entreprenörsfrågor och har en bakgrund på finansdepartementet, vilket kan vara bra för att få gehör för företagsfrågor där, enligt Företagarnas riksorganisation.

- Vi hoppas att Pagrotsky får hela regeringen att kraftfullt bedriva en näringspolitik som inspirerar människor till att vilja vara entreprenörer och till att starta och driva företag med internationalisering i sikte'', kommenterar Företagarnas vd, Gunvor Engström som dock ifrågasätter Pagrotskys kritik mot EMU.

Hon hoppas också på ett gott samarbete med Hans Karlsson som nu måste ''sätta sig in i företagandets villkor, inte minst för små och medelstora företag''. Hon påpekar att det är många förändringar som han måste ta tag i för att underlätta för företagen.

LO-basen nöjd med regeringen

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är nöjd med den nya regeringen och fördelningen av ministerposter. ''Näringsdepartementets sammansättning är mycket trovärdig och bådar gott för arbetet de kommande åren'', skriver Wanja Lundby-Wedin i ett pressmeddelande.

''Den viktiga och svåra frågan med stegrande sjukskrivningstal har också fått en tydlig prioritering. På detta sätt kommer också arbetsmiljöns roll bakom sjukskrivningarna i centrum, vilket är väldigt viktigt för att komma till rätta med problemet'', fortsätter Lundby-Wedin.

Hon är nöjd med att Hans Karlsson får uppdraget då han har ''bred erfarenhet av arbetslivets frågor'' och stort förtroende bland arbetsmarknadens parter.

S-kvinnor hyllar Winberg

S-kvinnornas ordförande Inger Segelström gläds över att den vice statsministern får ansvar för jämställdhetsfrågorna.

''När socialdemokraterna på partikongressen 2001 blev ett feministiskt parti, förpliktigade det. Det uppfylls nu när jämställdhetsminister Margareta Winberg blir vice statsminister'', kommenterar Segelström och är nöjd med att varannan departementschef är kvinna.

Juan Fonseca, tidigare s-riksdagsledamot och nu ordförande för Diskrimineringsbyrån, är kritisk till att ingen minister har invandrarbakgrund och menar att det är bevis på att invandrare behandlas diskriminerande.

Ärkebiskop KG Hammar gratulerar Leni Björklund till hennes nya uppdrag men beklagar samtidigt att hon slutar som generalsekreterare i Svenska kyrkan. ''Det hade varit enklare om hon stannat några år till hos oss'', kommenterar han.

LRF positiva till Nykvist

Caroline Trapp, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, välkomnar att Ann-Christin Nykvist som ny minister får ansvar för både jordbruks- och konsumentfrågor.

''Ann-Christin Nykvists erfarenhet av konkurrensfrågor och komplicerade regelverk kan bli till stor nytta för svenskt jordbruk'', skriver Trapp i ett pressmeddelande och påpekar samtidigt att svenska bönder måste få samma förutsättningar som bönderna i resten av EU.

''En översyn av jordbrukspolitiken pågår just nu. Den nya ministern måste i dessa förhandlingar, i likhet med övriga EU-ministrar, se till nationens intresse. En nödvändig reform får inte ske på bekostnad av svenskt jordbruk och svensk landsbygd''.

TT