Borgerligt beröm till Perssons val

Flera ledarskribenter på borgerliga tidningar gillar de nya ministrarna

NYHETER

Svenska Dagbladets politiske chefredaktör Mats Johansson är positiv till att Persson utsett några ministrar som kan sina sakområden väl:

- Ann-Christin Nykvist och Gunnar Lund tycker jag känns spännande som tillskott. Det är två tjänstemän som stiger fram som tunga ministrar. Av de gamla ministrarna är det Pagrotsky som hamnat rätt och det tycker jag känns som en förstärkning av näringsdepartementet.

Utnämningen av Hans Karlsson till arbetslivsminister med ansvar för att få ner sjukskrivningarna tycker Johansson känns lite spännande:

- Men det räcker inte att prata och förhandla med näringslivet. Offentliga sektors problem är större. Det är uppenbart att man måste ändra ersättningsnivån också. De två mest sjukskrivna grupperna är kuratorer och socialsekreterare och det har inte med omklädningsrummen i industrin att göra.

Johansson påpekar dock att namnet på ministrarna i sig inte är så avgörande. Det är Persson och den röd-gröna överenskommelsen som styr regeringens arbete.

Niklas Ekdal, politisk redaktör och chef för Dagens Nyheters ledarsida, saknar en klar struktur i regeringsombildningen.

- Vad gäller jordbruksdepartementet och försvarsdepartementet verkar det finnas en tydlig tanke att utse erfarna och kompetenta personer utan kopplingar och låsningar till områdena, säger Ekdal.

Men det mönstret går inte igen i att göra LO:s förre avtalssekreterare till arbetslivsminister med ansvar för ohälsan i arbetslivet, arbetsmarknadspolitik och sjukförsäkring, anser han.

- Det är lite märkligt att Persson på ett ännu tyngre område (än jordbruk och försvar) tillsätter Hans Karlsson. Det är en tydlig markering att det är LO:s uppfattning som gäller på de områdena, tolkar Ekdal.

Han ser placeringen av Gunnar Lund i finansen som ett tecken på att statsministern vill bana väg för en anslutning till EMU.

- Men Margareta Winbergs och Leif Pagrotskys upphöjelse bygger väl också in en del spänningar i den frågan, tror Ekdal som ser Pagrotsky som ett bra val som näringsminister.

Göran Persson förstärker sitt grepp genom att göra Pär Nuder till minister, anser Upsala Nya Tidnings ledareskribent Gunvor Hildén.

Mest förvånad är Hildén över utnämningen av Svenska kyrkans generalsekreterare Leni Björklund till försvarsminister, med tanke på den negativa inställning till försvaret som finns inom kyrkan.

Däremot tycker hon att det är en bra idé att utse den nuvarande EU-ambassadören Gunnar Lund, som hon anser är ''en väldigt lämplig person att föra EMU-förhandlingar''.

I och med att det är en så stor ombildning kommer det att bli en viss tröghet i riksdagsarbetet. Det tar tid för en minister att sätta sig in i nya frågor, påpekar hon.

aftonbladet.se, TT

ARTIKELN HANDLAR OM