Nya statsråden ska hjälpa Göran Persson skrota svenska kronan

NYHETER

Med den nya regeringen på plats förbereder sig Göran Persson för nästa stora uppgift.

Att få svenska folket att godkänna bytet från krona till euro.

Årets uppgift för Göran Persson var att vinna valet och att bilda den nya regeringen. Nästa års utmaning blir att vinna folkomröstningen om EMU, att skrota kronan och ersätta den med den nya EU-valutan euro.

- Vår tids viktigaste beslut, som Göran Persson brukar säga.

Regeringsombildningen är ett led i det arbetet. Persson har plockat in en handfull personer som han tror kan bidra till att svenska folket röstar ja.

EU-minister Gunnar Lund. Lund har varit statssekreterare på UD och i finansdepartementet. Under senare år har han varit Sveriges ambassadör i EU. Det är ett jobb som i makt och inflytande vida överträffar de flesta statråds.

Lund kan med sin kunskap och sitt kontaktnät bli en viktig tillgång i kampen om EMU-opinionen. Dock är han ingen estradör. Möjligen kan brorsdottern Regina ge värdefulla tips.

Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Att hjälpa konsumenterna att pressa priserna är en av konsumentministerns viktigaste uppgifter. Här kan euron vara en hjälp.

Euron som prispressare

Med euron blir det för första gången möjligt att på allvar jämföra priserna i olika länder. Varför kostar en bil mindre i Tyskland än i Skåne?

Nästan hälften av EU:s budget går till jordbrukssubventioner, ett faktum som Sverige ogillar i högsta grad. Hårda förhandlingar väntar. Nykvist har med sina överraskande gryningsräder mot oljebolagen visat att hon inte är att leka med.

Försvarsminister Leni Björklund. Hennes arbetsuppgifter har inget med euron att göra. Däremot med den allmänna EU-opinionen.

Nästa år ska EU ha 60 000 man beredda att rycka ut i fält för att förhindra eller mildra väpnade konflikter. EU vill också samordna de olika medlemsländernas försvarsindustrier för att pressa kostnaderna.

Björklund, med en bakgrund i kyrkan och "vänd andra kinden till", kan möjligen betvinga den opinion som anser att EU:s försvarsplaner hotar den traditionella alliansfriheten.

Liksom Lund utstrålar Björklund och Nykvist snarare lågmäld kompetens än sprudlande entusiasm. Men kanske är det just det som behövs när svenska folket ska övertygas om att euron är en bättre valuta än kronan.

Speglar klyftan i partiet

Tvärsäkerheten firade inga triumfer i den förra folkomröstningen om EU. Det kommer den inte göra i nästa heller.

Att Persson flyttar EMU-motståndarna Leif Pagrotsky och Margareta Winberg högre upp i regeringshierarkin står inte i någon som helst motsatsställning till ambitionerna att få ett ja i folkomröstningen.

För det första speglar det klyftan i det socialdemokratiska partiet. För det andra har ministrarna lovat att inte ställa sig i spetsen för vare sig ja- eller nejkampanjen.

Sist men inte minst sa s-kongressen 2000 ja till ett valutabyte. Förutsättningen var att vissa kriterier var uppfyllda. Om så är fallet avgör socialdemokraternas förtroenderåd i mitten av november.

Det har ministrarna alltså inget med att göra. Vare sig de heter Pagrotsky, Winberg, Nykvist eller Lund.

Lena Mellin