- Jag har bytt bolag och sänkt kostnaden

NYHETER

Nya jordbruks- och konsumentministern Ann-Christin Nykvist är en aktiv konsument.

Hon har bytt telefonbolag flera gånger för att sänka familjens kostnader.

- Konsumenternas ställning ska stärkas, säger hon.

Ann-Christin Nykvist har gjort sig känd som tuff generaldirektör för Konkurrensverket. Hon har tagit strid mot misstänkta karteller och visat att bristande konkurrens lett till för höga priser.

NYA MINISTERN EN AKTIV KONSUMENT Nya konsumentministern Ann-Christin Nykvist var strålande glad i går efter presskonferensen när hon pratade med nya vice statsministern Margareta Winberg. Viktigaste arbetsuppgifterna? Bra bostäder till rimliga priser och lägre matpriser bland andra, tycker hon.

Men utnämningen är en överraskning och trycket är stort första dagen.

- Lite omvälvande, en speciell dag, säger hon i en snabb intervju i statsrådsbilen på väg från nya departementet till Sveriges Radio.

"Har bra bakgrund"

Blir du lika tuff som minister?

- Det är svårt att säga. Som chef för Konkurrensverket tillämpar man en sträng lag. Man stämmer företag. Så rollen är en annan nu. Men visst tycker jag att konsumenternas ställning på marknaden ska stärkas. Det tycker jag.

Du såg lycklig ut på presskonferensen. Är det här ditt drömjobb?

- Jag är väldigt glad att jag får pröva på det här. Jag känner att jag kan engagera mig och jag känner en stor arbetslust.

- Det är också ett arbete som jag borde ha bra bakgrund för. Den röda tråden för mig har varit nytta för konsumenten.

- Men det är ett svårt område och en avvägning mellan olika intressen. Det finns en viktig näring som ska ha utrymme.

Vilken konsumentfråga är viktigast för dig?

- Jag brukar titta på hushållsbudgeten, den är en utgångspunkt för mig, säger Ann-Christin Nykvist och pekar ut tre områden.

"Kunskap att välja"

Byggmarknaden. Att få bostäder av god kvalitet till rimliga priser.

Dagligvaruområdet. För höga matpriser bland annat.

Det finansiella området.

- När det gäller finansiella tjänster finns en utredning om hur konsumenternas skydd ska kunna stärkas, så där ges möjlighet för mig att agera. Exempelvis kan ekonomiska rådgivare tvingas ta ansvar för sina råd.

- En fjärde viktig fråga är att konsumenterna ska känna förtroende för de marknader som öppnats för konkurrens. De ska tycka att det är någon idé att välja, och de ska ha kunskap att välja.

Har du själv bytt telefonoperatör och elbolag?

- Jag har varit mest aktiv på teleområdet. Det beror på min familjesituation med tre barn som ringer väldigt mycket. Jag har bytt operatör några gånger för att sänka våra telekostnader.

- Elen har min man skött. Vi är kvar i samma bolag, men vi har förhandlat om avtalet" säger Ann-Christin Nykvist.

Lena Anderfelt