Sex månaders vikariat ska ge förtur till fast jobb

Ändrade Las-regler kan hjälpa vikarien men LO är kritiskt till förslaget

NYHETER

Idag tar det tolv månader innan en vikarie får företräde till fast arbete.

En utredning, tillsatt av regeringen, föreslår nu att tiden ska ändras till sex månader.

Det är Lagen om anställningsskydd, Las, som nu eventuellt ska uppdateras. I den finns regler för hur det bland annat ska gå till när någon anställs och sägs upp.

- Det främsta syftet är att minska antalet osäkra tidsbegränsade anställningar, säger professor Niklas Bruun på Arbetslivsinstitutet.

Han tror att det nya förslaget kommer att hjälpa de som är fast i vikariefällan.

- För en arbetsgivare som agerar rationellt, lönar det sig inte att trixa med de tidsbegränsade anställningarna. Men visst finns det en möjlighet att vi är för optimistiska, säger Niklas Bruun.

18 månader under fem år

Enligt utredningen borde inte bara tidsgränsen för förtur till tillsvidareanställning ändras. Ett annat förslag är att arbetsgivare bara ska få ha en och samma person anställd i kortare perioder i högst 18 månader under en femårsperiod, sedan måste vikarien erbjudas fast jobb.

För vikarier som ersätter en fast anställd kommer den nuvarande gränsen vid tre år innan ett fast arbete ska erbjudas fortfarande att gälla.

Den arbetsgivare som inte följer de nya reglerna förslås betala minst tre månadslöner som kompensation till den anställde.

Utredningen föreslår även att ett särskilt förbud mot diskriminering mot föräldralediga ska införas. När en föräldraledig sägs upp ska uppsägningstiden börja först när arbetstagaren åter är på sitt arbete.

- Det betyder att den som varit föräldraledig har rätt att arbeta under sin uppsägningstid, säger Niklas Bruun.

LO kritiskt till förslaget

LO tror att Arbetslivsinstitutets utredningsförslag kommer att öka visstidsanställningarna:

-Nu kommer det i praktiken att innebära fritt fram för visstidsanställningar på mängder av småföretag, säger LO:s kanslichef Erland Olausson till TT.

Utredningen föreslår att det ska vara fritt fram för arbetsgivarna att visstidsanställa, dock med vissa maximigränser. En tidsbegränsad anställning ska få gälla i högst 18 månader under en femårsperiod. LO vill i stället att den enskilde automatiskt ska få en fast anställning efter tolv månader.

Utredarnas förslag syftar samtidigt till att göra det dyrare för arbetsgivaren att ha projektanställda, och vikarier anställda under en längre tid. Efter 18 månader får arbetsgivaren betala en avgift till den anställde om arbetsgivaren bryter mot maximireglerna. Avgiften blir minst tre månadslöner.

Men det sanktionssystemet tror inte LO på. I dag är det inte tillåtet att tillsvidareanställa längre än tolv månader. Då kan ärendet hamna i Arbetsdomstolen med skadestånd som följd.

-Nu öppnar utredarna för ännu längre tid och säger samtidigt att blir det ännu längre tid så blir det dyrt. Jag har svårt att se att det är en förstärkning av anställningsskyddet, säger Olausson.

LO tycker att det är bra att man kortar tiden för företrädesrätt till en anställning hos samma arbetsgivare, från i dag tolv till sex månader:

-Men det räcker inte. Bara en rätt till återanställning kommer ändå medföra att man får svårt att få banklån och svårt att få hyresbostäder, säger Olausson.

Susanna Vidlund, TT