Kommunal sa upp avtal – räntorna steg

Kronan försvagad, risk för ökad inflation enligt ekonomer

NYHETER

Kommunal säger upp det tredje avtalsåret eftersom löneutvecklingen varit för dålig. Därmed riskeras en lönekarusell när andra yrkesgrupper också vill ha kompensation, befarar andra LO-förbund.

Och i vassen lurar Riksbanken och stigande räntor.

Avtalet för kommun- och landstingsanställda sägs upp från och med den sista mars nästa år. Förbundsstyrelsen var enig i beslutet.

- Vår förhoppning är att reella förhandlingar kan komma i gång så fort som möjligt, sade avtalsombudsman Håkan Pettersson vid en pressträff.

Bakgrunden till Kommunals beslut är det breda missnöjet bland medlemmarna till löneutvecklingen. Målet 2001 var att löneklyftan till industriarbetarna skulle minskas. Det har det inte gjort, visar statistik.

- Därför hade vi inget annat val än att säga upp avtalet, sade Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Många bankekonomer och Riksbanken har varnat för Kommunals följder. Ett uppsagt löneavtal kan leda till kompensationskrav från andra yrkesgrupper med stigande inflation och en möjlig räntehöjning från Riksbanken. Marknadsräntorna steg och kronan försvagades också som en direkt följd av beslutet på tisdagseftermiddagen.

Ingen räntesänkning?

Men Ylva Thörn är förstås inte lika oroad:

- Vår bedömning är att det inte kommer att störa i den omfattning som varningsklockorna har klingat.

Jörgen Appelgren, analyschef på Nordea är av annan uppfattning:

- Det här minskar helt klart sannolikheten för en räntesänkning från Riksbankens sida. Även om det inte är den enda faktorn som påverkar så är det en av de viktigare, säger Jörgen Appelgren.

- Om det här inte sprider sig blir de omedelbara effekterna förstås mindre, men det kan ändå påverka den stora avtalsrörelsen 2004 med tuffare kompensationskrav från andra.

Även statliga Konjunkturinstitutet (KI) är inne på samma spår:

- Det här gör det svårare att uppnå regeringens sysselsättningsmål, eftersom det här riskerar att öka den totala löneökningstakten, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, till TT.

Stör lönebildningen

Skulle fler förbund nu kräva omförhandlingar av sina avtal kan det även skapa problem för den svenska EMU-tidtabellen, eftersom den är beroende av att lönebildningen fungerar, resonerar Jörgen Appelgren:

- Om många förbund följer med nu på en gång kan det kasta grus i EMU-tidtabellen. Men blir det bara Kommunal är det nog inte tillräckligt att rubba planerna.

Både Metall och Industrifacket har flaggat för att Kommunals beslut stör lönebildningen.

- Det är olyckligt att de gjort så här. Det kommer att försvåra avtalsrörelsen 2004 högst väsentligt, säger Industrifackets ordförande Leif Ohlsson.

Han befarar att övriga LO-förbund nu kommer att rikta kompensationskrav mot arbetsgivarna.

- Resonerar man på samma sätt som Kommunal gör, kommer det naturligtvis kompensationskrav och sedan är naturligtvis kompensationskarusellen i gång, säger Leif Ohlsson.

Ringholm hoppas parterna håller sig inom ramarna

Finansminister Bosse Ringholm hoppas att den svenska lönebildningen ska fortsätta att fungera bra, trots Kommunals beslut.

- Vi har ju haft en väldigt framgångsrik lönebildning de senaste sex-sju åren med bättre realinkomster än på mycket länge. Jag utgår från att arbetsmarknadens parter, även på det kommunala området, slår vakt om den framgångsrika lönebildningsmodell vi har, säger Ringholm.

Han vill inte säga om Kommunals uppsägning av det tredje året kan innebära ett hot mot modellen.

- Min utgångspunkt är att parterna även på det kommunala fältet ser till att även i fortsättningen ha en lönebildning som följer de mått vi haft de senaste åren, så att det inte sker några avvikelser och blir någon påfrestning på samhällsekonomin.

- Om det visar sig att det blir problem för lönebildningen och samhällsekonomin så måste regeringen alltid agera, men vi har inget skäl att göra något så länge parterna håller sig inom de samhällsekonomiska ramarna som finns och det utgår jag från att de gör i det här läget.

Löneökningstakten i Sverige är dock redan något högre än i omvärlden.

- Inte minst med bakgrund av EMU-debatt och annat ska vi ha en löneutveckling som är någorlunda parallell.

- I den mån vi gör avvikelser så måste det vara motiverat av en högre produktivitet.

Handels skyller på arbetsgivarna

Även låglöneförbundet Handels är oroat av Kommunals beslut. Ordförande Ninel Jansson ser en problematisk lönerörelse 2004 med kompensationskrav från andra fackförbund:

- Den risken är uppenbar, säger Ninel Jansson till TT.

Ninel Jansson konstaterar att Kommunal har fått ut det som sades i avtalet med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Hon har ändå förståelse för Kommunalmedlemmarnas besvikelse, men ger arbetsgivarna skulden:

- De har alltså tillåtit tjänstemännen att få ett par procent mera. Och då byggs det förstås upp ett tryck bland Kommunals medlemmar, säger hon.

Men Ninel Jansson måste i första hand se till sina egna medlemmar:

- Och då blir det här grus i maskineriet. Det finns ju andra förbund som har låglönegrupper och som kan säga upp sitt avtal.

Den möjligheten har dock inte Handels.

Bolåneinstitut höjde fasta boräntor

Marknadsräntor steg

Olle Lindström/TT Magnus Persson/TT CG Ström/TT