”Hotbilden räcker för höjda boräntor”

Lena Mellin om vad uppsagda avtalet kan leda till

NYHETER

- Vad effekten blir är det ingen som vet. Men hotbilden räcker för att bolåneinstituten ska reagera, säger Aftonbladets Lena Mellin.

Hon säger att det avgörande nu är om flera fackförbund inom LO kommer att följa efter.

Industrifacken kommer inte att göra det, men många behöver bestämma sig först den sista november.

- I sig betyder inte en liten löneökning för 400 000 medlemmar i kommunal så mycket, säger Lena Mellin.

Om en stor lönekarusell drar igång är läget ett annat.

- Sverige har redan en högre lönetakt än våra konkurrenter, vilket främst är de andra EU-länderna, säger Lena Mellin.

Hon säger att även om det kan vara roligt att få mer pengar i lön så kan det få helt andra, inte alls lika roliga, konsekvenser för ekonomin. Lena Mellin räknar upp följande risker:

Fler jobb försvinner utomlands, med högre arbetslöshet till följd.

Priserna ökar när konsumenterna har mer pengar. Därmed är högre inflation ett faktum.

Inflationen ökar och därmed tvingas Riksbanken höja räntan.

Mattias Lundell