Experter: Quick har inte mördat någon

Serie-mördarens alla erkännanden har granskats

1 av 8 | Foto: URBAN ANDERSSON
ingen seriemördare Trots att Thomas Quick har dömts för 8 mord och erkänt närmare 25 tvivlar regeringens expertgranskare på att han begått ett enda mord: - Quick har en förmåga att anpassa sig, han förstår när saker och ting är fel och då han ändrar på det eller lämnar det, säger Ulf Åsgård.
NYHETER

Psykiatern Ulf Åsgård och kriminologen Leif G W Persson specialgranskar samtliga mordfall som förknippas med Thomas Quick.

Resultatet presenteras nästa år men slutsatserna är redan klara:

- Quick har troligen inte begått ett enda mord.

Experter har granskat alla erkännanden han har gjort

Granskningen som snart pågått i ett år bygger på studier av alla grundhandlingar i de cirka 25 mordfallen Quick erkänt. Det är tusen och åter tusen sidor med bandutskrifter av förhör, rekonstruktionsfilmer och tekniska protokoll.

"Gjorde allt fel"

Inte i något av fallen har Åsgård, tidigare rikskriminalens expert på gärningsmannaprofiler, blivit övertygad om att Quick skulle vara skyldig. Tvärtom.

- Vid rekonstruktionen av mordet på det holländska paret Stegehuis i Appojaure gjorde Quick praktiskt taget allt fel, säger Ulf Åsgård.

- Sedan tog man paus och körde allt i repris. Då hade han pratat med sin förhörsledare och då blev det mesta såsom han själv tidigare uppgivit.

Åsgård anser att det pågår ett intrikat spel mellan Quick och hans förhörsledare som gör att Quick till slut säger de saker som polisen vill höra.

- Quick har en förmåga att anpassa sig, han förstår när saker och ting är fel och då ändrar han på det eller lämnar det.

Ändrar uppgifterna

Åsgård säger att Quick i samtliga granskade fall börjar med att säga en massa saker som är fel. Att det var onsdag när det i själva verket var torsdag, att det var kväll när det var morgon eller tvärtom. Han kan säga att han lade liket si och så när det i själva verket var tvärtom.

- Sedan hämtar han sig i förhören och allt blir bättre och bättre. Och när han sedan hamnar i rätten sker ytterligare ett kvalitetshöjande moment sedan han fått ta del av förundersökningen.

Men en likhund har ju markerat på platser som han pekat ut och marken har visat förhöjda fosfathalter, hur ser du på det?

- Djurlik ger också förhöjda fosfathalter och antalet djurlik i skogen per ytenhet är kort sagt oändligt mycket större än antalet människolik.

Quick har berättat att han använt en såg, och sågblad har också hittats på platser han berättat om.

- Om han säger att han har haft en bågsåg och vidhåller att han jobbat med den, då blir jag inte så särskilt imponerad om man i stället hittar en bågfil i samma område.

Vilken är din förklaring till att Quick ändå kunnat dömas?

- Okunskap inom rättsväsendet om den här typen av personlighetsstörningar och dess yttringar. De personer som har hjälpt honom har begränsad klinisk erfarenhet, vilket lett till att många omedvetet blivit förförda.

Dessa mord har Quick fällts för

Mord som han också erkänt

Anders Johansson