Några av Kuba- fångarna släpps

Svenskens öde okänt

NYHETER

NEW YORK

USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld sade på tisdagen att några av de hundratals fångar som är fängslade på militärbasen Guantanamo Bay på Kuba ska släppas.

Sverige, liksom andra länder, har krävt att USA formaliserar anklagelserna mot de omhändertagna, däribland en svensk fånge. Men något officiellt besked om hans framtid finns ännu inte.

Under nästan ett år har anhängare till den forna talibanregimen i Afghanistan och misstänkta medlemmar av Usama bin Ladins nätverk al-Qaida suttit fängslade på den amerikanska basen Guantanamo Bay. USA har hittills vägrat att rikta formella anklagelser mot de omhändertagna, som inte heller har fått status som krigsfångar.

För närvarande sitter 598 fångar i ett nybyggt fängelsekomplex på den yttersta udden av Kuba, sedan de förflyttats från burarna i det provisoriska lägret Camp X-Ray där de först hölls inspärrade.

Den amerikanska administrationen har ännu inte heller beslutat om juridisk process för fångarna. Förslaget om hemliga militära tribunaler möttes av stark internationell kritik. Samtidigt anser USA:s ledning fortfarande att många av de omhändertagna är farliga terrorister och att öppna rättegångar kan röja viktig underrättelseinformation.

Krävt möte

Sverige har vid ett par tillfällen krävt att få träffa den unge svenske mannen som greps av USA-styrkor i Afghanistan.

UD har också uppmanat USA att specificera vilka brott som svensken tros ha begått.

Hittills har endast en svensk diplomat och en representant från den svenska säkerhetspolisen fått möjlighet att besöka lägret där den unge svensken hålls fången.

Tisdagens besked från USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld om att ett par av fångarna kan släppas sågs därför som en plötslig, om än liten, förändring i USA:s inställningen. Men representanter för USA:s regering konstaterade att de som släpps inte längre kunde lämna underrättelseinformation.

Ett litet antal

- Det handlar om ett litet antal fångar, sade en källa inom Pentagon.

Samtidigt var försvarsdepartementet försiktigt med att yppa ytterligare detaljer om vilka fångar som släpps. Representanter för Pentagon antydde också att de kan sändas tillbaka till sina hemländer för en rättslig prövning där.

Många av fångarna, från 42 länder, har pakistansk nationalitet och myndigheterna i Pakistan har också tidigare framfört att de vill förhöra de pakistanier som hållits fångna av USA.

Grim Berglund/TT

ARTIKELN HANDLAR OM