”Avskaffa livstidsstraffet”

Justitieministern stöder förslaget

NYHETER

Livstidsstraffet bör avskaffas.

Lagens tyngsta straff hör inte hemma i en modern rättsstat, det är inte vad det utger sig för att vara och det urholkar straffsystemets trovärdighet.

Det anser riksåklagaren Klas Bergenstrand.

Justitieminister Thomas Bodström stöder förslaget.

-Jag anser att det på principiella grunder finns skäl att avskaffa livstidsstraffet. Men vi måste först klara av situationen för de särskilt farliga personerna som man kanske ibland kallar psykopater, säger Thomas Bodström till TT i samband med ett besök i Göteborg på onsdagen.

-Först måste man klara av den delen, alltså personer som inte är så sjuka att de får vård, men så pass störda att de inte kan vistas ute i samhället.

-Det är ett mycket fåtal människor men vi kan inte riskera att allmänheten råkar ut för den typen av brottslighet - men kan vi klara av den biten så har jag inget emot att avskaffa livstidsstraffet.

Utredningen

Brevet från RÅ är ett remissvar till en utredning regeringen gjort. I utredningen framgår det att regeringen inte anser att livstidsstraffet bör avskaffas.

I utredningen finns ett förslag på att utvidga straffskalan för mord så att den omfattar till exempel fängelse i lägst tio och högst sexton år eller på livstid.

Jörgen Almblad varnar för att detta skulle kunna påverka straffskalor för andra brott.

men själva frågan om att avskaffa livstidsstraffet bör inte ens diskuteras, anser regeringens utredning.

Men riksåklagaren Klas Bergenstrand och vice överåklagaren Jörgen Almblad är av motsatt mening. Båda två är motståndare till livstidsstraffet som det används idag.

- Hela begreppet livstidsstraff är egentligen felaktigt. Det är lagens tyngsta straff och de verkställs aldrig, säger Klas Bergenstrand till Svenska Dagbladet.

Vice överåklagaren Jörgen Almblad som själv flera gånger yrkat på livstidsstraff, bland annat för Christer Pettersson, beklagar att inte regeringen vill ha någon diskussion om livstidsstraffet.

De båda höga juristerna anser att om livstidsstraffet ska finnas kvar så ska det åtminstone verkställas som ett livslångt straff och endast kunna avvärjas genom nåd.

Så tycker partierna:

Simone Söderhjelm, TT