Fler fack överväger bryta löneavtal

Kommunal får Perssons stöd

NYHETER

Efter Kommunals beslut att säga upp sitt löneavtal överväger nu Skogs-och träfacket att göra samma sak. Därmed ökar risken att kraven sprider sig till ytterligare förbund.

På onsdagseftermiddagen ska även Skogs- och träfackets styrelse besluta om de ska säga upp det tredje avtalsåret för sina cirka 50 000 aktiva medlemmar. Och efter Kommunals beslut att säga upp sitt avtal lutar Skogs- och träfackets ordförande Kjell Dahlström åt att också det egna förbundets avtal måste sägas upp.

- Jag tycker att det skulle vara svårt att inte säga upp det. Det blir fel hur man än gör, men jag lutar åt att vi blir tvungna att säga upp, säger han.

Vid onsdagens styrelsemöte kommer dock ledningen att föreslå att avtalet inte omedelbart rivs upp, utan att ledningen får fullmakt att agera senare beroende på vad som händer. En viktig faktor blir det extra möte med LO:s styrelse på måndag där förbunden ska diskutera den nya situationen.

- Men när vi tog fram förslaget visste vi inte hur Kommunal skulle agera. Jag vet inte vad vår styrelse kommer att säga och vilka känslor det som hänt har väckt, säger han.

Fler fack kan följa Kommunals exempel

Om Skogs- och träfacket skulle säga upp sitt avtal kommer det att bli svårare för Pappers, med 24 000 medlemmar, att inte göra samma sak. Det anser Sune Ekbåge, förbundsordförande på Pappers.

- Kommer det ytterligare avtalsområden som väljer att säga upp tredje avtalsområdet så blir det svårare för varje förbund som ska fatta beslut. Det gäller oavsett om det är Skogs- och träfacket eller något annat, säger han.

- Rörelsen i vårt medlemsled kommer att bli större ju fler avtalsområden som sägs upp.

För Ekbåge själv är det dock viktigare var nästa års inflation ser ut att hamna.

- Min inställning är att vi inte har något att tjäna på att säga upp avtalet i det konjunkturläge som branschen är nu. Även tredje året kommer att ge våra medlemmar löneökningar med den inflationsprognos som finns nu och det var vårt krav, säger han.

Pappers styrelse ska ta ställning till avtalsfrågan

den 21 november.

Persson inte oroad

Statsminister Göran Persson oroas inte över att Kommunal sagt upp sitt sista avtalsår - tvärtom stöder han ambitionerna.

- Jag inte bara delar Kommunals uppfattning, jag har drivit den. Nu får vi förhoppningsvis en demonstration av hur lönebildning går till. De har rätt att säga upp sitt avtal, säger Persson och förutsätter att arbetsgivare och fackförbund klarar uppgiften själva.

Regeringen har under valrörelsen tydligt pekat på behovet att höja status och löner för vissa av de kommunalanställda grupperna, främst inom vården.

- Vi har ett långsiktigt behov av att lyfta hela den här sektorn relativt den övriga arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om löner utan om arbetstider, schemaläggning, fysisk arbetsmiljö och en rad andra insatser. Här har vi också sjukskrivningsproblemen som är större i denna sektor än andra.

Men att förändra relativlöner är ''bland det svåraste man kan göra'' säger han.

Vill ha stöd för Kommunals ambition

- En grupp ska få högre löner och de andra grupperna måste acceptera det, sådant sker inte av sig självt, säger Persson och efterlyser ett brett stöd för Kommunals ambition.

- Det här måste på något sätt plockas in i ett långsiktigt åtagande från hela arbetsmarknaden.

Den begynnande turbulensen kring lönebildningen utgör inget hot mot eventuella svenska planer på en EMU-anslutning, enligt statsminister Persson.

- Jag tror inte det påverkar alls, säger han.

”Lönebildningen under kontroll”

Även på längre sikt är lönebildningen i landet under kontroll, anser han.

- Jag förutser inga större problem med avtalsrörelsen 2004 av det enkla skälet att vi gått in i en dämpad konjunktur. Vi har inte samma kraftiga tillväxt i sysselsättningen, utan snarare tvärtom, det står still. Vi kommer att ha ett helt annat klimat att föra avtalsförhandlingar i, säger Göran Persson.

Att Kommunal sagt upp sitt avtal kan komma att påverka ett svenskt inträde i EMU, tror kd-ledaren Alf Svensson.

Medlemmarna kan säga upp avtalet

Han pekar på risken för att andra fackförbund får ett så starkt tryck från sina medlemskadrer att tredje året i avtalen sägs upp från fler håll, vilket i sin tur leder till att lönerna rakar i höjden.

- Om det rivs upp runt om, då måste vi ta en rejäl funderare - om det är lämpligt, om vi mäktar med, om vi klarar hem ett EMU-medlemskap, säger Svensson.

Han anser att en förutsättning för svenskt medlemskap är att lönebildningen fungerar.

- Skulle avtalsfältet brytas upp på område efter område så tror jag att Göran Persson kommer att slita sitt hår och fundera över när han vågar lägga folkomröstningen, säger han.

Alf Svensson kritisk

Enligt Alf Svensson är orsaken till det uppsagda avtalet att svensk ekonomi halkat ner till den grad att utrymmet blivit så litet att Kommunal har svårt att få rimliga löneökningar.

- Det är inte ovilja utan oförmåga från regeringens sida att skapa ekonomisk tillväxt, säger han.

Men uppsagda löneavtal och nya förhandlingar kan, enligt Svensson, bara leda till en försämrad svensk ekonomi.

Han hoppas dock att detta inte ska ske utan att det kan bli en EMU-omröstning under hösten nästa år.

Magnus Persson/TT