”Ensamståendes villkor ska ses över”

Barn- och familjeministern Berit Andnor chattade med läsarna

NYHETER

Ska man få ha kepan på i bänken? Hur ska vi ensamstående få våra villkor förbättrade? Den nya barn- och familjeministern Berit Andnor grillades av aftonbladet.se,s läsare. Läs hela chattet:

maria_k säger: Hej Berit, grattis till ministerposten, Vad tycker du är den viktigaste barn och familje frågan/problemet idag?

Berit Andnor säger: Att alla barn får en trygg och god uppväxt.

cc säger: Jag undrar vad du ska göra för att få fler personal på dagis? I dag är situationen hemsk. Förvaring.

Berit Andnor säger: Jag delar den uppfattningen att det på en del håll är för stora barngrupper. Därför ska vi nu se till att kommunerna får mer pengar så de kan anställa fler personal, då blir barngrupperna mindre.

*sara* säger: Om man vill ha barn som tonåring, varför motarbetas man tills man har fått jobb? Är det inte bättre om man är helt ledig under graviditet samt första åren?

Berit Andnor säger: Föräldraförsäkringen får man när man kvalificerat sig till den och det gör man genom arbete. Så den ersättning man får när man är föräldraledig står i relation till arbetsinkomsten. Har man inte haft arbete får man ett garantibelopp. Den är nu 120 och vi höjer den till 150 kronor per dag från årsskiftet.

DJ_2k säger: Vad anser du? Tycker du att föräldrarna ska få vara med sitt barn och få ersättning för det, eller ska man tvingas lämna barnet på dagis?

Berit Andnor säger: Vår föräldraförsäkring är unik, den är längst i tid i världen. Den ger mycket goda möjligheter att vara hemma under lång tid med sitt barn.

Rocky säger: Ska barn bidraget höjas?

Berit Andnor säger: Ja, vi tänker höja barnbidraget under mandatperioden om vi har de ekonomiska möjligheterna.

Beta säger: Vad arbetade du med innan du blev utsedd till barn-och familjeminister?

Berit Andnor säger: Jag kom från riksdagen senast men är tjänstledig som socialchef i Bergs kommun.

Erika säger: Kommer ni att arbeta för att underhållsbidraget skall höjas för oss ensamstående föräldrar? Det har legat på samma nivå sedan 1993. Eller kommer det några förbättringar för oss som lever helt själv med våra barn, utan kontakt med den andra föräldern?

Berit Andnor säger: Vi vill förbättra villkoren för ensamstående med barn. Och just nu tittar vi över underhållsbidraget för det har stått still väldigt länge och dessutom finns det andra problem med det bidraget.

berra säger: Många tjatar om att det ska finnas möjlighet att vara hemma med sina barn när dom är små. Jag säger: Ge mig möjlighet att arbeta heltid, ha mitt barn på dagis (inte alltför länge) och inte stressa ihjäl mig! Gör det möjligt för kvinnor att arbeta - om dom vill!

Berit Andnor säger: Vår föräldraförsäkring är konstruerad så att det ska vara möjligt att kombinera arbete och familj. Maxtaxan i dagisomsorgen underlättar för barnfamiljerna som inte behöver ha en tidsrelaterad avgift.

Pekka säger: Tycker du/ni att ni verkligen behöver en så pass hög lön som ni har med tanke på alla barn familjer som lever på gränsen till existensminimum? Eran månads lön motsvarar nästan en årslön för en arbetslös?

Berit Andnor säger: Det är alltid svårt att sätta rättvisa löner. Många som utför ett både svårt och tungt arbete har alldeles för litet betalt. Som statsråd arbetar jag trots allt rätt så mycket.

Johanna säger: Var står du personligen i frågan om homosexuella ska få adoptera barn?

Berit Andnor säger: Jag har röstat för det förslag vi hade i riksdagen, att homosexuella ska ha rätt att prövas för adoption. Det är inte den sexuella läggningen som avgör om man är en bra förälder.

mike säger: Tycker du att man ska få ha kepan på i skolbänken?

Berit Andnor säger: Nej, det tycker jag inte.

Hemmapappan säger: Hade du själv dina barn på dagis eller var du hemma med dem?

Berit Andnor säger: Dagis, men jag var hemma också, jag har ju varit föräldraledig också.

julen säger: Varför ska barnbidraget höjas? Är det inte bättre att placera de pengar som höjningen kostar på tex utbildningen/de gamla?

Berit Andnor säger: Det är också viktigt att se till att vi har en bra skola och även att de äldre får en bättre ekonomi. Det kommer vi också att satsa på.

Hemmapappan säger: Har du rökt hasch någon gång?

Berit Andnor säger: Nej.

Hemmapappan säger: Vilken är den bästa barnbok du läst?

Berit Andnor säger: Det måste nog vara "Alla vi barn i Bullerbyn".

läder säger: Vad blir din första åtgärd som ny minister?

Berit Andnor säger: Att lämna en skrivelse till riksdagen om hur vi lyckats genomföra den nationella handlingsplanen för handikappolitiken som vi beslutade om för några år sedan.

jonas säger: Vad har du för tankar om misshandel inom familjer? Själv är jag t.ex. för stängt systembolag på lördagar. Lycka till!

Berit Andnor säger: Det allra mesta våldet vi har i samhället sker i hemmet. Jag tycker det är viktigt att vi gör allt vad vi kan för att komma tillrätta med detta stora samhällsproblem. Jag har själv varit med om att starta en kvinnojour i Östersund. Jag känner väl till problemet.

Annica säger: För att stärka barns och ungdomars makt tycker jag de, på samma sätt som alla andra svenska medborgare, ska ha rösträtt. Om de är för små för att själva ta ställning så kan den förälder som tagit ut mest föräldraledighet rösta för den (jämför med "god man" för senildementa / förståndshandikappade). Vad tycker du om det?

Berit Andnor säger: Det är viktigt att vi lyssnar mer på vad barn tycker och tänker. Men jag är inte beredd att sänka rösträttsåldern. Jag tror vi får hitta andra vägar för att lyssna på barnen.

Matrix säger: Jag är nybliven Pappa till en pojk som är 2 månader, Hur skall ni få pappor att stanna hemma mer med sitt barn??

Berit Andnor säger: Dels så höjer vi ju taket i föräldraförsäkringen från 1 juli 2003, dels så satsar vi mer på information som riktar sig både till arbetsgivare, fackförbund och pappor om hur viktigt det är att vara hemma med sitt barn.

mike säger: Har du några lik i din garderob?

Berit Andnor säger: Nej, inte vad jag vet.