Journalister stoppades - domaren JO-anmäls

Allmänheten fick inte delta i häktningsförhandling

NYHETER

Domaren bestämde att allmänheten inte skulle få komma in på häktningsförhandlingarna.

Aftonbladets journalist Zendry Svärdkrona var med och anmälde domaren för tjänstefel.

Nu har chefs-JO Claes Eklund beslutat att en förundersökning ska inledas mot domaren.

Ärendet gällde de tre misstänkta för det uppmärksammade styckmordet i Täby utanför Stockholm.

Förhandlingarna hölls i början av juli i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt och domaren hade bestämt att ingen av det 30-tal journalister och åhörare som ville närvara fick komma in och höra vad misstankarna gällde.

- Jag lämnade en begäran om att domaren skulle ompröva beslutet och om hon inte gjorde det lämna en skriftlig motivering, säger Zendry Svärdkrona.

- Men hon hörde aldrig av sig.

I egenskap av ordförande i föreningen Grävande Journalister anmälde Svärdkrona ihop med Kriminaljournalisternas klubb domaren till JO.

Att rättegångar ibland hålls bakom stängda dörrar är inget ovanligt. Däremot får allmänheten möjlighet att närvara när åklagaren framställer sina yrkanden och när försvaret meddelar den misstänktes inställning till anklagelserna.

Detta åsidosattes av domaren.

Allmänheten fick heller inte vara med när tingsrätten avkunnade beslut i häktningsfrågan.

Senare har domaren enligt anmälarna förvanskat häktningsprotokollet så att det ser ut som om delar av förhandlingarna varit öppna.

- Det är skönt att chefs-JO beslutat att detta ska utredas, säger Zendry Svärdkrona.

Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin anser också att det är bra att JO tagit upp ärendet.

- Det är en principiellt oerhört viktig fråga som handlar om öppenhetsprincipen. Den senaste tiden har vi sett tendenser att åklagare och domare mer och mer försöker hålla allmänhet och medier borta.

Så säger lagen

Anders Johansson