Mobilstrålning får cancer att växa fortare

NYHETER

Strålning från mobiltelefoner kan göra att cancerceller växer fortare, hävdar en italiensk forskare.

Laboratorietester med leukemiceller har visat att det finns gener som gör att cellerna förökar sig mycket snabbare om de utsätts för strålning i mer än 48 timmar.

Mer aggressiv cancer

Leukemicellerna i experimentet utsattes för strålning på 900 megahertz – som används av många GSM-nätverk.

Efter 24 timmars bestrålning aktiverade leukemicellerna ett slags självmordsgener. Det gjorde att 20 procent fler av cellerna dog jämfört med icke bestrålade celler, skriver BBC News.

Men en dag senare hade strålningen en annan effekt. Tre gener som gör att cellerna förökar sig fort aktiverades – och cancern blev snabbt mer aggressiv.

– Vi vet inte vad effekten skulle bli på friska människoceller, men när det gäller leukemiceller är responsen alltid densamma, säger professor Fiorenza Marinella på National Research Council i Bologna till New Scientist.

Inget samband funnet

Det är fortfarande oklart om dessa tester kan kopplas samman med cancer hos människor. Man har ännu inte funnit något samband mellan användning av mobiltelefon och ökad förekomst av cancer.

– Det finns inga kända mekanismer som gör att mobiltelefonstålning ökar risken för cancer, säger dr Zenon Sienkiewicz, en biolog på National Radiological Protection Board.

Men han säger att risken inte kan uteslutas och att de är intresserade av ytterligare information om forskningen.

Karin Carlsson