Rätten lyssnar inte på barnen

”Det finns hål i lagen”

NYHETER

Svenska domstolar lyssnar inte på barnen.

Barn som döms till tvångsvård hörs nästan aldrig av rätten.

- Sverige har halkat efter, säger Titti Mattsson, forskare i juridik vid Lunds universitet.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till lika behandling och lika värde. Men svenska barns rättsliga ställning i mål som rör dem själva ger mycket att önska.

Det menar Titti Mattsson som tittat på 390 länsrättsdomar från fyra länsrätter i mål avgjorda 1998.

Samtliga domar gällde LVU, fall där socialnämnden ansökt om att barnet ska tvångsvårdas enligt lagen om vård av unga.

Trots att över hälften av barnen motsatte sig tvångsvård beslutade rätten om tvångsvård i 89 procent av fallen.

Reglerat i andra länder

Enligt forskaren säger svensk lag att barnet ska ha ett offentligt biträde, men inget om formerna för hur det ska gå till.

I flera andra länder är detta mer reglerat.

- I England är det krav på att barnet ska ha uttalat sig i domen.

I Sverige är det ombudet som bestämmer hur mycket insyn barnet ska ha.

- Barnens möjlighet att komma till tals är dels en mänsklig rättighet, dels något som betonas i barnkonventionen. Men länsrättsdomarna visar att barnen saknar insynsrätt och har begränsade möjligheter att komma till tals innan de fyllt 15 år.

Titti Mattsson har själv ett förflutet som handläggare på länsrätten.

- Jag tyckte att LVU-fallen var de svåraste fallen att handlägga. Det finns hål i lagen där man bör förbättra barns rättsliga ställning.

Ändra synen på barn

Hennes förslag:

Formulera domen så att barnet förstår texten.

Ge ombuden skyldighet att låta barnet komma till tals i processen.

Ändra syn - se barn som fullvärdiga individer med samma rätt till respekt som andra.

Nio av tio LVU-fall döms till tvångsvård

Britt Peruzzi