Åsbrink slarvar med sina brev

Han ska stoppa fiffel - men följer inte lagen

NYHETER

De ska se till att näringslivet inte fifflar.

Men de diarieför inte ens sina egna handlingar.

Ett av ärendena rör en anmälan mot en personlig vän till förre finansministern Erik Åsbrink - som leder kommissionen.

Foto: PETER KNOPP
koll på korrespondensen En brevskrivare ville anmäla fiffel på Erik Åsbrinks förra arbetsplats Vasakronan. Men Erik Åsbrink, ordförande i den statliga etikkommissionen, tog inte det anonyma brevet på allvar. "Jag trodde jag hade slängt det", säger han.

Den 7 augusti utsågs Erik Åsbrink till ordförande i regeringens etik- och förtroendekommission. Uppdraget är att försöka öka allmänhetens förtroende för näringslivet och få bort fiffel och bonussystem.

Fiffel på Vasakronan

En anmälan om en påstådd insideraffär på det statliga fastighetsbolaget Vasakronan skickades för några veckor sedan både till Aftonbladet och till Erik Åsbrinks kommission.

När Aftonbladet ringer Erik Åsbrink och ber att få se handlingen, svarar han att han har kastat den i papperskorgen.

Erik Åsbrink var fram till 1996 vd på Vasakronan och var också den som anställde den person som pekas ut i anmälningen.

- Får man anonyma brev så har man ingen möjlighet att värdera kvaliteten på det, det kan vara ren lögn och rent förtal, så jag befattar mig inte med det, förklarade Erik Åsbrink.

När Aftonbladet begär att få se alla handlingar som skickats till kommissionen visar det sig att ingenting är diariefört.

- Jag har inte fått någon information om att jag ska diarieföra dem eftersom de har gått via statsrådsberedningen, säger Erik Åsbrink.

En litet plastmapp

Kanslirådet Jonas Stertman på statsrådsberedningen uppger att han inte diarieför något - utan bara skickar det vidare till Erik Åsbrink.

- Förtroendekommissionen är en egen myndighet och de har ansvaret för sina handlingar, säger han.

Åsbrink sköter än så länge kommissionens arbete från sitt privata företag, E2L, som sysslar med rådgivning åt näringslivstoppar.

När Aftonbladet besöker företaget visar Åsbrink upp en tunn plastmapp med ett tiotal handlingar och uppger att det är allt som har kommit till kommissionen.

Och nu finns plötsligt brevet med en anmälan mot en man på Vasakronan.

- Jag trodde jag hade slängt det här brevet, men sen när jag gick igenom min mapp så upptäckte jag att det faktiskt fanns kvar.

Anmälaren skriver bland annat om den påstådda insideraffären och fortsätter:

"För att allmänhetens förtroende för näringslivet vad avser etik och moral skall kunna återställas är det viktigt att beteenden som i sig ej är olagliga, men definitivt olämpliga ur etisk och moralisk synpunkt, stoppas. Framförallt inom företag som ägs och kontrolleras av staten."

Den utpekade mannen förnekar bestämt att han skulle ha gjort sig skyldig till någon insideraffär och berättar att han anställdes direkt av Erik Åsbrink.

- Jag har jobbat med Erik i flera år och vi känner varandra väl, säger han.

Utredningen nedlagd

Ärendet om den påstådda insideraffären har granskats av Finansinspektionen och utredningen är i dag nerlagd.

Etik- och förtroendekommissionen lägger också ärendet åt sidan.

- Vi har inga som helst befogenheter att ingripa i enskilda ärenden, säger Erik Åsbrink.

Myndighet måste ha register över brev

Richard Aschberg