Godiset gör barn rasande

NYHETER

LONDON

Chips, godis och läsk kan orsaka raserianfall hos små barn.

Forskare tror att det är färgtillsatserna som framkallar reaktionerna.

Farligt, enligt det engelska livsmedelsverket.

Den engelska oberoende intresseorganisationen "Food Watch" lät forskare på det brittiska forskningscentret för astma och allergi se hur 277 treåringar reagerade på fem olika färgtillsatser.

Blev mer aggressiva

Treåringarna fick alla olika tillsatserna i en dryck. Dosen var densamma som finns i de

vanligaste livsmedlen.

Efter att barnen fått drycken lade deras föräldrar märke till hur de ändrade sitt beteende - och det var mycket tydligt.

Barnen blev mer aggressiva och visade tecken på hyperaktivitet.

- Nära 40 procent av all barnmat innehåller tillsatsämnen, säger näringsexperten Annie Seeley på Food Commission till BBC.

- Färgämnen används för att olika produkter ska vara särskilt lockande för små barn. Färgämnena i testet finns i de vanligaste livsmedlen, säger hon.

Ta bort tillsatserna

Enligt "Food Commission" innehåller 200 produkter som säljs i Storbritannien något av tillsatsämnena.

Annie Seeley menar att resultatet av studien visar att färgtillsatser ska tas bort från all barnmat.

Men brittiska livsmedelsverket anser att det ännu inte finns några bevis som är tillräckliga för att stoppa tillsatserna.

Samtliga barn bor på den sydengelska ön Isle of Wight och de fick ta de fem smakämnena E102, E110, E122, E124 och E 211.

Leif Kasvi