Friad för ärtsoppe- förgiftning

NYHETER

Husmodern som åtalades för att ha förgiftat äldre personer med ärtsoppa, friades i går av tingsrätten i Tierp.

Den 55-åriga kvinnan hade ansvar för det kommunala centrala skolköket varifrån otjänlig ärtsoppa levererades. Fyra personer avled och flera blev sjuka av soppan.

Husmodern åtalades inte för att ha förorsakat de fyra personernas död eftersom det inte kunde klarläggas att de avlidit på grund av ärtsoppan.

Däremot ansåg åklagaren att behandlingen av maten stred mot livsmedelslagen.

Lennart Håård