Spetsnaz enda uppgift: förgöra fienden

Det mytomspunna elitförbandet ledde stormningen av teatern

NYHETER

De tar sig in i byggnader för att döda.

Spetsnaz - det ryska elitförband som stormade teatern i Moskva - utbildas för en enda sak:

Att förgöra fienden.

Foto: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS
Stormningen av teatern sköttes av de mytomspunna rösta elitförbanden Spetsnaz.

Tv-bilderna har visats runt hela världen gång på gång de senaste dagarna. Elitstyrkorna som hårt, beslutsamt och effektivt stormade teatern i Moskva.

De mytomspunna Spetsnazförbanden hade slagit till igen.

- Det här är en insatsstyrka i absolut världsklass, säger säkerhetsexperten och förre underrättelseofficeren Leif Kihlsten.

Tränade att döda

Styrkorna är ofta små, lätt utrustade och tränade för att ta sig in i hus och likvidera motståndare eller bakom fiendelinjer.

Det finns egentligen två typer av Spetsnazförband:

De som stormade teatern. Sorterar under inrikesministeriet och är en polisiär organisation som i Sverige närmast påminner om den nationella insatsstyrkan. De är runt tvåtusen stycken.

De som tillhör försvaret. Ska innan Ryssland attackerar ett land gå in och likvidera nyckelpersoner och slå ut viktiga byggnader. Motsvaras i Sverige av fallskärmsjägare och attackdykare. Cirka 20 000 man.

De unga män som rekryteras till förbanden får redan på ett tidigt stadium i utbildningen besöka bårhus och obduktioner. Tanken är att de snabbt ska vänja sig vid döden.

Befriade Gorbatjov

Alfastyrkan som stormade teatern jobbar för det mesta i tystnad, men har även tidigare varit inblandad i spektakulära operationer. De vodkapåstrukna militärer som 1991 fängslade Sovjets president Michail Gorbatjov gav förbandet i uppdrag att fängsla ledande politiker. Men Alfastyrkan vände sig mot kuppmakarna, som snart var oskadliggjorda.

De militära Spetsnazstyrkorna har lett de ryska styrkorna i striderna om Tjetjeniens huvudstad Groznyj.

Resultatet: en förintad stad, förvandlad till en gigantisk ruinhög.

Under Sovjet-diktaturen var Spetsnaz ett av regimens främsta vapen.

Enligt den avhoppade sovjetiska underrättelsemajoren Viktor Suvorov fanns i slutet på 1980-talet 4 000 Spetsnaz ständigt beredda för insatser i Sverige.

De var uppdelade i små sabotageförband som enligt majoren hade kunnat ställa till fruktansvärd skada.

Fotnot: "Spetsnaz" är en förkortning av ryska "spetsialnovo naznatjenija", och betyder "specialuppdrag".

Oisín Cantwell