Ytterligare 45 dödsoffer bland teatergisslan

Dödssiffran stiger efter stormningen

NYHETER

Dödssiffran bland gisslan är redan uppe i 163 personer, enligt den ryska nättidningen Utro.

Officiellt har hittills 118 personer ur gisslan dött till följd av fritagningen på Moskvateatern i lördags.

Men ytterligare 45 personer kommer inom kort att meddelas döda, enligt uppgifter till tidningen.

Den ryska tidningen Utro har anonymt talat med mängder av specialister och läkare på de sjukhus där ännu 405 personer ur den fritagna gisslan får vård.

De ytterligare 45 som dött, men ännu inte officiellt tillkännagivits, hade inga id-handlingar på sig och därför har deras identitet inte kunnat fastställas. Men inom kort kommer deras död att meddelas.

Enligt Utros källor hade omkring 100 döda kunnat räddas till livet om vårdinsatsen hade skett på ett bättre sätt.

Bland annat rådde brist på ambulanser vilket ledde till att gasinvalidiserade människor fick forslas bort i vanliga bussar. Det ledde till att flera dog i onödan.

Dessutom fick läkarna inte information om vilken gas som använts. Därför visste de inte hur patienterna skulle behandlas.

Att så många som 321 skadade sändes till ett enda sjukhus, det 13:e stadssjukhuset, visar också på den dåliga samordningen i räddningsinsatsen, enligt Utro.

– Inget sjukhus kan ta emot så många skadade på en gång, skriver tidningen.

Joachim Kerpner