”Sverige är redo att införa euron”

Överläggningar i november med partiledarna om folkomröstning

NYHETER

Sverige är redo att införa euron. Både ekonomin och lönebildningen fungerar så bra att det är dags att bestämma dag för en folkomröstning.

Den slutsatsen drog socialdemokraternas partistyrelse vid ett möte på måndagen.

I ett fyra sidor långt dokument motiverar partistyrelsen sitt förslag. Den 16 november ska partiets förtroenderåd samlas och besluta i frågan. Därefter blir det överläggningar mellan partiledarna om när folkomröstningen ska ske och hur den ska gå till.

Vid en pressträff efter partistyrelsens möte sade finansminister Bosse Ringholm att partikongressens villkor från mars 2000 nu kan anses vara uppfyllda.

- Det går att klara villkoren om sysselsättningen och lönebildningen, vi är redo för en folkomröstning. Utvecklingen har visat att det går att hålla ordning på finanserna och vi har ett överskottsmål, sade han.

Nästa höst?

Ringholm ville inte gå in på tidpunkten för en folkomröstning, men utrikesminister Anna Lindh medgav att arbetshypotesen ännu är hösten 2003.

Statsminister Göran Persson ville inte säga om han föredrar en folkomröstning på våren eller hösten 2003. Anledningen är att han vill diskutera frågan med de andra partierna innan han slår fast något datum.

- Det finns mycket som talar för att det blir hösten. Men vi kommer att ha en hård debatt om EMU-frågan i sak, låt oss då undvika en konflikt om vilken tidpunkt vi ska folkomrösta, sade Persson i samband med ett möte med nordiska socialdemokrater i Helsingfors

Statsministern står fast vid sin åsikt att Sverige därmed skulle kunna gå in i EMU 2005 och införa eurosedlar och -mynt den 1 januari 2006.

Enskilda socialdemokrater som vill ha ett ja ska bilda en stiftelse som sköter kampanjarbetet. Trolig ordförande är tidigare näringsministern Anders Sundström som nu återkommit till riksdagen. De socialdemokrater som är negativa till en svensk euro-anslutning organiserar sig också inför kampanjen.

Staten ska ge likvärdiga resurser till ja- och nejsidorna. Dessutom föreslår partistyrelsen att alla andra tillskott, exempelvis från näringslivet eller internationella sammanslutningar, ska redovisas öppet.

Lönevarning

I underlaget till förtroenderådet skriver partistyrelsen att Sverige kan bedriva en politik som motverkar lågkonjunkturer. Konjunkturfaserna i euroländerna och Sverige är rimligt samstämda. Det innebär att partikongressens första villkor för ett eurointräde är uppfyllt.

Detsamma gäller lönebildningen. Reallönerna har förbättrats kraftigt, främst genom lägre inflation. Samtidigt varnar s-ledningen för att lönerna nu har ökat snabbare än förut. Om arbetslösheten ska minska ytterligare måste ''trenden mot något högre löneökningstakt än omvärlden brytas''.

Förtroenderådets möte blir slutet - allmänhet och medier kan alltså inte lyssna till debatten.

Moderatledaren Bo Lundgren kritiserade i en kommentar socialdemokraterna för saktfärdighet i eurofrågan. De borde inse att Sveriges väl är viktigare än det egna partiets kalendarium, skriver Bo Lundgren.

Lillemor Melsted/TT Lars Larsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM