Din chef kan vara psykopat

Professor: Styrelserummen är fulla av samvetslösa typer

NYHETER

En ledande psykolog anser att många företagsledare kan vara psykopater.

Det skulle kunna vara en av förklaringarna till de många företagsskandalerna i USA.

Det är den kände kanadensiske forskaren och psykologiprofessorn Robert Hare vid University of British Columbia som dragit slutsatsen att många företagsledare har gemensamma karaktärsdrag. De delar egenskaper som är typiska för psykopater. De kan vara falska, manipulerande, ha kort stubin, sakna känslomässigt engagemang och brist på förståelse.

- Styrelserummen är fulla med människor som är lika karismatiska som samvetslösa, säger han till den brittiska tidningen The Daily Telegraph.

Psykopatens förmåga att manipulera, gör att han eller hon verkar trovärdig i svåra situationer och har lätt för att få sympatier.

Många psykopater kommer redan i unga år i klammeri med rättvisan då de har svårt att rätta sig efter samhällets regler.

- Om jag inte kunde studera psykopater i fängelset, så skulle mitt andrahandsval vara börsen och dess företag, säger Robert Hare.

Dåligt självförtroende

Psykopater lider ofta av dåligt självförtroende och känner ett behov av att hyllas för sina insatser.

- Psykopaterna bygger upp en fasad som hjälper dem att passa in med andra människor i maktposition samtidigt som man själv döljer sina antisociala egenskaper, säger Robert Hare.

Så vill han stoppa psykopaterna

Nu skriver han boken ”Snakes in Suits: When Psychos go to work” med kollegan Paul Babiak.

Robert Hare har en lösning på problemet med de psykopatiska cheferna. Han anser nämligen inte att det räcker med anställningsintervjuer. Han har utvecklat ett eget system för att utvärdera den blivande chefen.

Metoden kallas P-scan och ska genom 90 jämförelsepunkter hjälpa till att skilja psykopaterna från de lämpliga företagsledarna.

Sådan är psykopaten:

Susanna Vidlund